Gebruik 'eigen' verkeersmodel en OVIN-data scherpt Beter Benutten-analyses aan

1 juli 2014

De opgave voor de Beter Benutten-regio's is het reduceren van de zwaarst vertraagde autoritten in hun regio. 'Eigen' verkeersmodellen verfijnen de quickscan-analyses met de CROW-mobiliteitsscan voor maximaal inzicht en onderbouwing.

Voor Beter Benutten regio's Haaglanden, Maastricht, Arnhem-Nijmegen, Rotterdam en Midden-Nederland heeft Goudappel Coffeng de CROW-mobiliteitscan gekoppeld aan lokale en/of regionale verkeersmodellen. De regio's moeten - volgens de methodiek "Cort & Krachtig":hhttp://www.goudappel.nl/actueel/2014/05/06/beter-benutten-van-kennis-met-team-analyse/ - immers onder andere een verkeerskundige analyse maken voor het identificeren van het potentieel, het komen tot een plan van aanpak, maatregelen en uiteindelijk het onderbouwen van deze maatregelen door een goede prognose van effecten. Door de koppeling met het eigen verkeersmodel ontstond voor de regio een scherpere en beter herkenbare verkeerskundige analyse.

Volgende stap: extra data
Voor de regio Arnhem-Nijmegen is de verkeerskundige analyse 'verbreed' uitgevoerd. Deze beschouwt enerzijds de vertraagde ritten naar de economische kerngebieden in de regio, maar is anderzijds aangevuld met een analyse van de beschikbare netwerken per modaliteit en een doelgroepen-analyse op basis van OVIN-data. De doelgroepen-analyse biedt vervolgens aangrijpingspunten voor de gedragsanalyse, die eveneens onderdeel is van Cort & Krachtig. De voorbereiding van de OVIN-data is ook voor de andere regio's in Nederland uitgevoerd. De toegepaste aanpak is dus 1-op-1 toepasbaar voor andere regio's/ gemeenten en per direct beschikbaar.

Opdrachtgever: Beter Benutten regio's Haaglanden, Maastricht, Arnhem-Nijmegen, Rotterdam en Midden-Nederland
Jaar: 2014