Gedragsatelier verrijkt de verkeerskundige 'gereedschapskist' aan de hand van eigen case.

8 april 2014

Als je alleen een hamer kent, lijkt alles op een spijker. Het inzetten van gedragsbeïnvloeding vergt het loskomen van het vertrouwde denken in (infrastructurele) maatregelen. Een gedragsatelier bereikt dat met leuke voorbeelden en eigen cases. De effectiviteit van de deelnemers stijgt.

Voor diverse gemeenten organiseerde Goudappel Coffeng gedragsateliers. We doen dat nog steeds regelmatig. Onze verkeersgedragskundigen werken daarbij samen met en onze partner D+B Applied Behavioural Science. Een gedragsatelier is een speelse workshop. We brengen aan de hand van veel voorbeelden de basisconcepten van gedragsbeïnvloeding in de wereld van mobiliteit en ruimte over (inertie, reactance, alpha, omega, Cialdini). Daarnaast gaan we concreet aan de slag met een door de deelnemers zelf ingebrachte case. Zo beklijft de kennisoverdracht en gaat de materie echt leven. Bijkomend voordeel: de deelnemers hebben direct resultaat om te gebruiken in het ingebrachte project of vraagstuk.

Het eerste gedragsatelier vond plaats voor de "gemeente Eindhoven":http://www.goudappel.nl/actueel/2012/09/21/gedragsatelier-krachtig-instrument-de-mobiliteitspraktijk/. Al snel volgde Utrecht, Deventer en de regio Albasserwaard (allen vierde kwartaal 2012). Op dat moment was 'gedrag' echt nog een nieuwe weg in mobiliteitsland die reclame behoefde. Met het gedragsatelier, onze "waaier van gedrag":http://www.goudappel.nl/actueel/2013/01/22/Waaier-van-gedrag/ en uiteraard onze projecten stelden we ons tot doel opdrachtgevers bewust te maken van de mogelijkheden en aandachtspunten van 'een gedragsbril' in hun project. "Gedrag is overigens een aanvulling en geen vervanging":http://www.goudappel.nl/media/files/uploads/ViB-6-dec-2012-Gedrag-en-infrastructuur-in-de-mix.pdf. Inmiddels is het atelier onderdeel van onze standaard gereedschapskist. We organiseren de sessies zowel los, bijvoorbeeld als agenda-onderdeel op een heisessie of een teambijeenkomst, alsook als onderdeel van een concrete interventie, zoals voor "verkeersveiligheid rond scholen":http://www.goudappel.nl/projecten/uniforme-aanpak-gedrag-scholen/.

Opdrachtgever: Diverse opdrachtgevers
Jaar: 2012 - 2014