Geleide logistieke stromen in de stad

21 augustus 2018

De groei van het vrachtverkeer in binnensteden zal op termijn op serieuze verkeersknelpunten uitlopen. Vooral het bestelverkeer groeit explosief. Om binnensteden bereikbaar en leefbaar te houden zijn decentrale overheden op zoek naar manieren om de het logistiek verkeer op een andere manier te organiseren. Eén manier is om, afgeleid van de zogenaamde superblocks die Barcelona geïntroduceerd heeft, verkeersarme gebieden te creëren en het verkeer er om heen te geleiden. Het principe is simpel: met grote(re) vrachtwagens worden goederen naar de rand van het superblock gebracht. Daar is een overslagpunt waar de goederen worden verladen in kleinere vrachtvoertuigen en van daaruit worden de goederen naar de eindbestemming gebracht.

In opdracht van Topsector Logistiek en Connekt heeft Goudappel Coffeng onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van een dergelijk logistiek systeem met geclusterde laad- en losplekken en wat de benodigde verkeersmaatregelen zijn om die stedelijke distributiestromen maximaal te faciliteren naar de geclusterde laad- en losplekken. Dit is gedaan voor een drietal gebieden in Amsterdam, die qua functie en locatie onderling van elkaar verschillen; de Oude Pijp, de 9 straatjes en de Indische Buurt.

Op basis van bestaande data (o.a. verkeerstellingen, verkeersmodel Amsterdam) is verkend hoe de logistieke situatie er nu uit ziet. Voorts hebben wij inzichtelijk gemaakt wat nodig is om een superblock in te stellen. Van verkeersmaatregelen om logistiek verkeer op tijd naar het overslagpunt te krijgen tot de mogelijkheden voor verspreiding van goederen binnen het superblock. Fysiek is het concept haalbaar en biedt het vele voordelen, zoals een autoluw gebied en een betrouwbaar bevoorradingssysteem.

 

Opdrachtgever: Topsector Logistiek en Connekt
Jaar: 2017 en 2018