Gemeente Oss kiest met het Gouden Regelen voor optimalisatie van de verkeersafwikkeling

24 september 2019

De gemeente Oss vervangt in 2019 zeven verkeersregelinstallaties (VRI’s) en breidt één installatie uit. Alle verkeerslichtenregelingen worden daarbij voorzien van nieuwe software en het door Goudappel Coffeng ontwikkelde ‘Gouden Regelen’. De gemeente Oss kiest bewust voor dit nieuwe concept om hiermee de verkeersafwikkeling verder te optimaliseren.

Goudappel Coffeng heeft bij de gemeente Oss een presentatie gegeven over het Gouden Regelen en getoond welke nieuwe technieken binnen de verkeersregeltechniek ‘upcoming’ zijn. Daarbij is ook stilgestaan bij de mogelijkheden van de iVRI (intelligente VRI) in combinatie met het Gouden Regelen. Met de uitdagingen van de gemeente Oss op de korte termijn zijn we begonnen met de eerste VRI die is aangepakt. In het regelprogramma zijn de volgende modules van het Gouden Regelen opgenomen: Gouden Groen (optimalisatie groentijden), Gouden Wissel (optimalisatie volgorde waarop richtingen groen krijgen), Gouden Mapping (regelen op basis van local dynamic map voor verkeer dat VRI nadert) en Gouden Info (uitsturen van voorspellingen van tijd tot groen, tijd tot rood, etc.).   

De eerste VRI is in het voorjaar van 2019 in bedrijf gesteld.  De volgende tranche van zes kruispunten is momenteel in de uitvoeringsfase, waarbij de werkzaamheden op straat binnenkort gaan beginnen. Alle zes verkeersregelinstallaties worden gerenoveerd en van iVRI’s, of upgrade naar iVRI, voorzien. Ook deze 6 kruispunten worden van de eerdergenoemde modules van het Gouden Regelen voorzien. Bij het achtste kruispunt wordt een extra voetgangersoversteek toegevoegd. Om het Gouden Regelen hier nog beter tot zijn recht te laten komen worden ook extra verweglussen voor het autoverkeer aangebracht.

Eind 2019 verwachten we acht verkeersregelinstallaties in Oss voorzien te hebben van het door ons ontwikkelde Gouden Regelen. Samen met de gemeente Oss hebben we de intentie alle 39 in beheer zijnde verkeersregelinstallaties op termijn te voorzien van het Gouden Regelen. 

Met dank aan Herman Meelenhorst en Patrick Megens van de gemeente Oss.

Opdrachtgever: Gemeente Oss
Jaar: 2019