Gemeente Utrecht wint prijs meest duurzame mobiliteit 2017

21 september 2017

Tijdens het symposium Duurzaamheid in Mobiliteitsbeleid van CROW-KpVV op 19 september is de gemeente Utrecht uitgeroepen tot de gemeente met de meest duurzame mobiliteit in 2017. De gemeente Utrecht nam de wisseltrofee in ontvangst van Wim van Tilburg, directeur Kennisplatform Verkeer en Vervoer (CROW-KpVV). CROW-KpVV is de organisator van deze prijsuitreiking. Goudappel Coffeng speelde in dit proces ook een belangrijke rol.

Gemiddeld scoorde de gemeente Utrecht het hoogst op de totale duurzaamheidsscore met een 6,9. Daarmee is de gemeente Utrecht in 2017 als eerste geëindigd, voor de overige genomineerden de gemeente Den Haag en de gemeente Culemborg. De gemeente heeft de prijs vooral te danken aan het grote aantal deelauto’s en laadpalen alsmede het lage aandeel autogebruik. Dit resulteert voor de gemeente in het rapportcijfer 8,9. Ook scoort de gemeente hoge ogen met haar mobiliteitsplan dat zij vorig jaar lanceerde: “Utrecht Aantrekkelijk en Bereikbaar Slimme Routes, Slim Regelen, Slim Bestemmen”. Hiervoor kreeg de gemeente een 7,9.

Begeleiding proces en inhoud
Utrecht aantrekkelijk & bereikbaar maken en houden, ook bij groei van de stad. Dat is de visie. Dit kan door meer ruimte voor de fiets en OV en verdichting rond knooppunten. In haar nieuwe gemeentelijk verkeer- en vervoerplan maakt Utrecht de noodzakelijke concrete keuzen om die visie daadwerkelijk te realiseren. Voor de gemeente Utrecht heeft Goudappel Coffeng de totstandkoming van het nieuwe verkeer- en vervoerplan (GVVP) zowel procesmatig als inhoudelijk begeleid. Adviseur Christiaan Kwantes: “We waren daarbij een klankbord voor het college en de raad. Daarnaast organiseerden en begeleidden we meedenkbijeenkomsten met het maatschappelijke veld en leverden de kwantitatieve onderbouwing met behulp van verkeersprognoses. 'facts' en 'feelings' kwamen zo op één lijn in een ambitieus verkeersplan: een systeemsprong in mobiliteit voor elkaar brengen: groei opvangen, meer aandacht voor de voetganger en fiets, doorgaand autoverkeer terugbrengen, verdichten rond knooppunten en dit alles met als resultaat: ‘een bereikbare stad met een betere openbare ruimte’. “

Uiteindelijk gaat het om de effecten op straat. Hier scoort de gemeente goed op de bereikbaarheid per openbaar vervoer, de verkeersveiligheid en het klimaat (CO2 emissie door autoverkeer in Utrecht). Minder goed is de bereikbaarheid per auto, luchtkwaliteit en geluidsoverlast. Dit wordt echter ruimschoots gecompenseerd door de eerder genoemde cijfers.

Wethouder Lot van Hooijdonk, gemeente Utrecht: “Het is heel mooi dat onze aanpak zijn vruchten afwerpt. We werken samen met bewoners en bedrijven om ons nieuwe mobiliteitsplan om te zetten in concrete acties, van deelauto’s en laadpalen tot elektrische bussen en uitstootvrije bevoorrading van winkels in de binnenstad.”

Slimme Routes, Slim Regelen, Slim Bestemmen
Utrecht is volop in beweging. Er gebeurt van alles op het gebied van onderwijs, wetenschap, toerisme en cultuur. Niet voor niets is Utrecht een populaire stad om in te wonen, te werken en te bezoeken. In 2030 telt de stad meer dan 400.000 inwoners. Dit betekent: meer mensen op straat, meer fietsers, meer autoverkeer in de stad en meer mensen in het OV. Maar de beschikbare ruimte blijft hetzelfde. Hoe houden we de stad aantrekkelijk en bereikbaar? De gemeente heeft een aantal keuzes gemaakt zodat Utrecht een mooie, gezonde en bereikbare stad blijft. Keuzes waarbij het woongenot van de Utrechters voorop staat en de stad ook aantrekkelijk blijft voor ondernemers. Ze staan in het Mobiliteitsplan Nota Slimme Routes, Slim Regelen, Slim Bestemmen. Dit mobiliteitsplan is tot en met 2025 het uitgangspunt voor alle verkeersprojecten die de gemeente in de stad uitvoert.