Goed geïnformeerd op weg

12 december 2014

Goed geïnformeerde reizigers reizen slimmer. Dat leidt tot betere benutting van de infrastructuur, minder vertraging en meer comfort voor de reiziger. Een prijsvraag vanuit deze drijfveer wil de informatiediensten aan reizigers naar een hoger niveau tillen. Nederland gaat filejeppen.

De stadsregio Arnhem Nijmegen wees Goudappel Coffeng met haar partners Technolution en Bohemia Amsterdam aan als één van de vijf winnaars van de prijsvraag ‘In Car Informatiediensten’. Deze prijsvraag is onderdeel van het programma Beter Benutten. Met ons voorstel voor een App-gebaseerde informatiedienst overtuigden we een jury van verkeerskundigen en gedragskundigen. Het gaat immers niet om de reisinformatie, maar om de mate waarin onze dienst daadwerkelijk leidt tot slimmer reisgedrag. Deinformatiedienst ondersteunt de reiziger vooraf met route-, vertrektijd- en vervoerswijzekeuze. (pretrip multimodaal reisadvies) en gedurende reis met actuele reisinformatie (on-trip). Op "27 maart 2014":http://www.goudappel.nl/actueel/2014/03/27/nederland-gaat-filejeppen/ lanceerden wij onze nieuwe dienst: "Filejeppen":http://www.filejeppen.nl.

Na de initiële ontwikkeling bleven wij het gebruik van onze dienst evalueren, verbeteren en uitbouwen. Zo wordt Filejeppen ingezet in de praktijkproef om met slimme informatiediensten het ontstaan en de hinder van spookfiles te verminderen opde A58. Op "5 december 2014":http://www.goudappel.nl/actueel/2014/12/09/filejeppen/ lanceerden we daarnaast een tweede, sterk verbeterde, versie van de landelijk werkende App.

"www.filejeppen.nl":http://www.filejeppen.nl

Opdrachtgever: Stadsregio Arnhem Nijmegen (Beter Benutten)
Jaar: 2013 - 2015