Hoe twee lang verwachte rotondes toch verkeerslichten werden

15 januari 2013

Turborotondes waren lange tijd in beeld om de Cereslaan van de lijst met 'blackspots' te halen. Ondanks ingrepen bleven de aansluitingen op de snelweg te verkeersonveilig en stond het verkeer op piekmomenten te vaak en te lang stil. Maar tot verbazing van velen adviseerden wij geen rotondes. Er komen slimmere verkeerslichten. Maar hoe vertel je dat vervolgens aan de burger?

De gemeente Oss vroeg Goudappel Coffeng een juiste oplossing voor te stellen voor de aansluitingen van de Cereslaan op de A59. Dit als antwoord op het relatief hoge aantal verkeersincidenten en doorstromingsvraagstukken. We maakten daarvoor een prognose van de op termijn te verwachten verkeersdrukte met behulp van een verkeersmodel. Daarna bouwden we simulaties van de verschillende mogelijke kruispunt-oplossingen. De verwachte oplossingsrichting (meerstrooksrotondes) bleek niet in staat de verkeersdrukte in de toekomst op te vangen. Met goed afgestelde verkeerslichten en enkele extra opstelstroken, veelal op bestaand asfalt, kan het wel. Uiteraard werd de oversteekbaarheid (en verkeersveiligheid) voor langzaam verkeer in het ontwerp meegenomen. Vervolgens hielpen wij de gemeente om deze - gezien de voorgeschiedenis verrassende - inhoudelijk uitkomst voor het voetlicht te brengen bij direct betrokkenen en het grote publiek. We schreven daarvoor onder andere een toegankelijke uitleg van de doorlopen verkeerskundige stappen in de regionale krant. Lees "hier" :http://www.goudappel.nl/media/files/uploads/Hoe_een_rotonde_in_verkeerslichten_veranderde_-__Brabants_Dagblad_26-1-2013.pdf

Opdrachtgever: Gemeente Oss
Jaar: 2012 - 2013