Hoe vinden euro's hun weg naar uw winkels?

15 april 2015

We winkelen tegenwoordig door heel Nederland. We bezoeken er musea en evenementen. We gaan op pad en zoeken onze weg naar en in 'vreemde steden'. Dat we daar in slagen is echter helemaal niet vanzelfsprekend, ondanks de opmars van tomtoms en winkel-apps. Hoe maak je een vreemde stad weer net zo overzichtelijk als de vertrouwde dorpsstraat met bakker en slager? Als de vanzelfsprekend gevonden plek om geld uit te geven.

Voor de gemeente Utrecht heeft Goudappel Coffeng een aanpak uitgewerkt om de 'vindbaarheid' van de stad te verbeteren. Aanleiding van de studie was de door ondernemers geuite zorg over de groeiende onvindbaarheid van winkels. Mede door leefbaarheidsambities ingegeven verkeersmaatregelen en de permanente toestand van tijdelijke verkeersmaatregelen met dito bebording hadden van Utrecht een lastige stad om te bezoeken gemaakt. Was dat inderdaad zo? En wat is er aan te doen? Wij kropen dus in de huid van een bezoeker en zochten onze weg, eerst thuis via de digitale informatiebronnen en toen onderweg en ter plaatse. We combineerden wat we zagen met ons gedragskundig referentiekader over de informatiebehoefte van reizigers en de verkeersmanagementfilosofie van de stad. Deze analyse leidde tot een groot aantal voorbeelden van wat de weg vinden naar 'besteedbestemmingen' in Utrecht lastig maakt (winkels, horeca, musea, et cetera). We lieten daarnaast zien op welke doelgroep bewegwijzering zich zou moeten richtten en op basis van welke principes de vindbaarheid van de stad kan worden verbeterd, zoals de incidentele bezoeker als focus en het belang van eenvoud. Als laatste stap stelden we - samen met gemeente en de ondernemers - een maatregelenagenda op. De vindbaarheidsaanpak wordt nu uitgevoerd.

Reistijdbeleving
Eén van de achterliggende principes van onze aanpak is het sturen op reistijdbeleving. Niet de feitelijk reistijd, maar de mate van onzekerheid tijdens de reis bepaalt namelijk het 'goede gevoel' over Utrecht als winkel- of museumstad. Hoe makkelijker de weg er naar toe, hoe langer je blijft, hoe makkelijker je geld uitgeeft en hoe eerder je terugkomt. Werken aan vindbaarheid is werken aan de inkomsten van de stad.

Op 11 juni is onze Vindbaarheids-aanpak gepresenteerd op de landelijke gastdag voor "centrummanagement":http://binnenstadsmanagement.org/content/files/uitnodiging-bezoek-gaststad-utrecht.pdf. Bekijk "hier de presentatie":http://www.goudappel.nl/media/files/uploads/Sander_van_der_eijk_-_Goudappel_-_Vindbaarheid_-_11_juni_2014.pdf.

Op 22 juli gaf "wethouder Lot van Hooijdonk de aftrap":http://www.destadutrecht.nl/economie/nieuws/7642/gemeente-verbetert-vindbaarheid-utrechtse-stadshart van de eerste vijf projecten om de vindbaarheid van het stadshart te verbeteren, door het losschroeven van een minder-effectieve wegwijzer.

Opdrachtgever: Gemeente Utrecht
Jaar: 2014