Human factors bij Smart Mobility

Voor de Smart Mobility Community voor Standards and Practices heeft GoudappelCoffeng  op verschillende manieren bijgedragen aan het verbeteren van de verkeersveiligheid. We schreven een notitie over de ins en outs van aandacht in het verkeer. Het werd de onderlegger voor het convenant waar later de MONO-campagne aan gekoppeld is.

Acceptatie van technieken
Het is moeilijk te voorspellen hoe mensen reageren op nieuwe technieken. Zijn mensen bijvoorbeeld bereid om in geheel zelfrijdende auto’s of bussen te reizen? Welke diensten gaan mensen omarmen en welke niet? Onderzoek naar acceptatie van diensten is van belang daarbij. Goudappel Coffeng voert onderzoek uit naar de beleving van verkeer, bijvoorbeeld de beleving van een bepaald type fietspad en de waarde daarvan voor de reis met de fiets. Beleving is moeilijk om te meten. In een innovatie project onderzoeken we hoe we nog beter beleving in kaart kunnen brengen. Bovendien richten we ons op methoden waarmee het beter lukt om acceptatie en beleving van producten te meten die nog niet bestaan of die nog niet erg bekend zijn bij de mensen. Wij ontwikkelen een onderzoeksmethode waarmee we beter in staat zijn om producten en diensten die nog niet bestaan te onderzoeken.

Meer gebruik van hulpsystemen
ADAS helpt de chauffeur door een aantal rijtaken over te nemen. Daardoor is de kans op fouten en vergissingen door de chauffeur kleiner. Bovendien wordt de rijtaak makkelijker waardoor meer capaciteit vrijkomt om op het verkeer te letten. Uit onderzoek is gebleken dat mensen nog niet bewust optiepakketten met ADAS aanschaffen. Ook de voertuigen waar ADAS standaard in aanwezig is worden niet om die reden aangeschaft. Kopers zijn vaak niet er van bewust dat zij een voertuig met ADAS hebben. En als ze dat wel zijn wordt het systeem niet gebruikt of onjuist gebruikt. Slechts een klein percentage koopt bewust deze systemen en gebruikt deze op de juiste manier. Dat is jammer want ADAS kunnen  de verkeersveiligheid enorm verbeteren. Denk daarbij aan het voorkomen van kop-staart-botsingen, frontale aanrijdingen, aanrijdingen met voetgangers en fietser.

De uitdaging is om aanschaf en (juist) gebruik van ADAS te stimuleren. Wij voeren onderzoek uit op welke manier dit het beste kan. Wat is er nodig om bedrijven te overtuigen hun personeel met lease-auto’s met ADAS te laten rijden. Met welke argumenten is de prive-eigenaar te overtuigen geld uit te geven aan ADAS? Hoe krijgen we het voor elkaar dat de automobilist weet welke systemen op zijn auto aanwezig zijn en hoe krijgen we juist gebruik voor elkaar?

Opdrachtgever: Ministerie Infrastructuur & Waterstaat
Jaar: maart 2018-juni 2018