Ik ben Hopper: samen organiseren van slimme mobiliteit

6 februari 2015

Er zijn vele slimme idee├źn en initiatieven om slimmer te kunnen reizen. Maar dan moet de reiziger wel zijn vaste vervoerspatroon doorbreken en de weg vinden naar de nieuwe mogelijkheden. Een campagne en een landelijk digitaal platform zorgt daarvoor. Voor een duurzamer Nederland.

Voor het ministerie van I&M ontwikkelde 'Natuur & Milieu' met Goudappel Coffeng het 'Ik ben Hopper'-concept. Dit initiatief is de uitwerking van een eerdere vraag van het ministerie hoe zij meer gebruik kon maken van de zogenaamde "'energieke samenleving'":http://www.goudappel.nl/projecten/energieke-samenleving/ op het gebied van verduurzamen van reisgedrag. We bedachten het concept en werkte dat vervolgens uit. We concentreerden het concept op twee basisnoties: (1) mensen moeten vooral bewuster kiezen hoe ze die dag reizen en (2) digitale platformen kunnen vraag en antwoord effectief bij elkaar brengen en als aanjager fungeren. Met andere woorden: _'bewust maken'_ en _'makkelijk maken.'_ Naast de concept-ontwikkeling ondersteunden wij bij het in kaart brengen van de doelgroep en de potentie. In hoeverre zijn Nederlanders nu al 'Hoppers' die bewust kunnen en willen kiezen uit meerdere reisopties? Tot slot hebben we de verbinding gelegd met de Beter Benutten-regio's waarvoor het "Hopper-platform":http://www.ikbenhopper.nl/ een interessante hefboom kan zijn voor hun maatregelen en andere slimme lokale dienstverleners op het gebied van slimme, duurzame mobiliteit.

Opdrachtgever: Ministerie van Infrastructuur & Milieu
Jaar: 2014 - 2015