In korte tijd de voertuigverliesuren in beeld op alle provinciale wegen

1 mei 2013

Daling van het totaal aan voertuigverliesuren (VVU's) op de provinciale wegen is een politieke belofte in Utrecht. Een nieuwe mobiliteitsvisie en -programma moet dit gaan bewerkstelligen. Maar wat is de huidige 'performance' van dat wegennet? Waar zitten de knelpunten en hoe meet je het effect van maatregelen? Miljoenen GPS-snelheidsmetingen bieden uitkomst snel en compleet.

Voor de provincie Utrecht brachten wij voor alle provinciale wegen in kaart waar de snelheid in de ochtend- of avondspits lager is dan de streefwaarde. Binnen enkele weken konden wij een eerste compleet overzicht opleveren. Hiervoor maakten wij gebruik van miljoenen "GPS-snelheidsmetingen":http://www.goudappel.nl/actueel/2012/11/16/navigatiedata/ waar wij over kunnen beschikken. We maakten de knelpunten concreet in termen van voertuigverliesuren (VVU's). Daarmee maakten we de uitgangssituatie voor de nieuwe mobiliteitsvisie en -programma meetbaar. Momenteel voeren wij een robuustheidstoets uit op de uitkomsten en meetmethode. Deze aanpak maakt het mogelijk om jaarlijks de 'performance' van het provinciale wegennet objectief te monitoren, snel, goedkoop en compleet.

Opdrachtgever: Provincie Utrecht
Jaar: 2013