Integrerende Quickscan MKBA zet verbetering daadwerkelijk in gang

15 maart 2014

De treinen van de Valleilijn (Amersfoort - Ede/Wageningen) zitten in de spits veelal overvol. Er is al veel gestudeerd op de verbetering van deze verbinding, maar iedere studie belicht maar een klein onderdeel van het totale vraagstuk. Een Maatschappelijke Kosten Baten Analyse bracht nu alles bij elkaar. Snel en effectief.

In opdracht van de Provincie Gelderland heeft Goudappel Coffeng een Quick Scan Maatschappelijke Kosten en Batenanalyse (MKBA) opgesteld voor de Valleilijn. We beoordeelden alle beschikbare varianten voor het versterken van deze spoorverbinding (kwartierdienst, doorkoppelen naar Arnhem en versnelling). Alle elementen uit de MKBA, zoals de reistijdwinst of investeringskosten zijn daarbij in één grootheid uitgedrukt: geld. Vervolgens organiseerden we een workshop volgens de methode Effectenarena. Onder onze leiding bespraken provincie, vervoerder en betrokken gemeenten alle maatschappelijke kosten en baten en werden deze toegedeeld aan de diverse stakeholders. Op deze manier werd snel alle beschikbare kennis ingezet en omgevormd tot één objectief overzicht. De verschillende varianten konden nu objectief worden vergeleken. Dit biedt een basis om de verbeteringen van de Valleilijn daadwerkelijk in gang te zetten. Op 18 maart 2014 vroeg de Tweede Kamer, met referte aan de MKBA, aan de staatssecretaris om "een kwartierdienst mogelijk te maken.":http://www.ovpro.nl/trein/2014/03/11/tweede-kamer-steunt-kwartierdienst-op-de-vallelijn/.

Opdrachtgever: Provincie Gelderland
Jaar: 2014