Klanttevredenheidonderzoek regiotaxi’s in de provincie Utrecht

30 november 2017

De provincie Utrecht is opdrachtgever voor de regiotaxicontracten 'Eemland-Heuvelrug' en 'Veenweide'. Als opdrachtgever wil ze graag op de hoogte blijven van het functioneren van de regiotaxi in beide contracten. Daarnaast is contractueel een bonus-malus regeling vastgelegd met de beide uitvoerders. Voor de provincie meet Goudappel Coffeng halfjaarlijks de klanttevredenheid van de gebruikers van de regiotaxi.

In het voor- en najaar worden de regiotaxi-gebruikers van de afgelopen maanden schriftelijk benaderd. Via een papieren vragenlijst wordt de gebruikers gevraagd over een aantal aspecten een oordeel te geven over hun regiotaxi. Hierbij worden zowel 'WMO-gerechtigden' als OV-gebruikers benaderd.

Op basis van de scores van de enquête wordt een bonus-malus bepaald. Tevens wordt via de enquête halfjaarlijks de prestatie van de vervoerders in de betreffende contracten gemonitord.

 

Opdrachtgever: Provincie Utrecht
Jaar: 2012-heden