Koopstromenonderzoek en toekomstperspectief detailhandel gemeente Lelystad

6 december 2016

Sinds 2000 voert Goudappel Coffeng om de paar jaar onderzoek uit in de gemeente Lelystad naar het winkelaanbod en consumentengedrag. Van oudsher is dit ontstaan om de effecten van Batavia Stad op het winkelaanbod in de gemeente Lelystad te meten.

Onlangs heeft Goudappel Coffeng op basis van een huishoudensonderzoek met het Lelystadpanel het koopgedrag van de inwoners uit Lelystad in beeld gebracht. Door dit onderzoek is een gefundeerd beeld ontstaan van het huidige economische functioneren van alle winkelgebieden in Lelystad. Dit in combinatie met aanbodsfactoren als leegstand en marktsegment per winkelgebied. Door een koppeling te maken met de toekomstverwachtingen (inwonergroei, aandeel online aankopen) is bovendien per winkelgebied geschetst of het al dan niet wenselijk is het winkelaanbod uit te breiden.

Opdrachtgever: Gemeente Lelystad
Jaar: 2016