LAB071: Lokale kennis en het juiste gereedschap maken complex dossier hanteerbaar

13 maart 2014

Het bereikbaarheidsdossier ‘Leiden/Leiderdorp’ is complex. Maatregelen moeten, maar welke? Hoe is de verkeersafwikkeling in de pas te houden met de ruimtelijk-economische ambities als Europese topregio en hoogwaardige woonomgeving? Eerder sneuvelde de Ringweg Oost in de lokale politiek. Hoe komt er wel eenduidigheid, draagvlak en dus vooruitgang?

Voor de gemeenten Leiden en Leiderdorp werkt Goudappel Coffeng aan de strategische bereikbaarheidsverkenning "LAB071":http://www.leiden.nl/nieuwsitem/artikel/ambitiedocument-lab071-vastgesteld/ als invulling van de bestuurlijke opdracht om vanuit ruimtelijk-economische ambities met een frisse blik tot een nieuw voorstel van bereikbaarheidsmaatregelen te komen. Gezien de inhoudelijke complexiteit en politieke dynamiek kozen we ervoor een dynamisch verkeersmodel een prominente plek te geven in het proces. Dat model – voor de hele agglomeratie – ontwikkelden we met behulp van "Streamline":http://www.goudappel.nl/producten/modelleringstools/streamline/. We kunnen met dit gereedschap reistijden in een toekomstige situatie schatten en effecten van verschillende maatregelen objectief meetbaar maken. Zo komen de maatregelenpakketten weloverwogen - en wel te overwegen - beschikbaar voor de politiek van beide gemeenten.

Op 11 maart 2014 trad de gemeente Leiden naar buiten met het rapport inclusief aanbevelingen voor het komend college. "Lees hier het persbericht":http://gemeente.leiden.nl/nieuwsitem/artikel/rapportage-kansrijke-oplossingen-en-aanbevelingen-uit-de-verkenning-lab071/7303/.

Opdrachtgever: Gemeente Leiden en gemeente Leiderdorp
Jaar: 2013 - 2014