Lansingerland en Zoetermeer gaan voor wonen en werken op Bleizo-West

4 november 2021

In 2008 besloten de gemeenten Lansingerland en Zoetermeer samen te werken aan het Bleizogebied. Bleizo staat voor Bleiswijk-Zoetmeer en is een gebied in Bleiswijk (onderdeel van de gemeente Lansingerland), dat direct grenst aan Zoetermeer. Bleizo is opgedeeld in drie delen, waarvan Bleizo-West (het deel rondom het station Lansingerland-Zoetermeer) nog moet worden ontwikkeld. Bleizo-West biedt veel kansen voor duurzame en gezonde gebiedsontwikkeling door de ligging en de potentie als (boven)regionaal vervoersknooppunt. Goudappel mocht een belangrijke bijdrage leveren aan het ontwikkelingsperspectief voor dit gebied, dat zich richt op wonen én werken met een belangrijke rol voor het bestaande station.

Wat hebben we gedaan?

Voor dit project werkten we intensief samen met APPM, BURA en Stadkwadraat. Hierbij namen wij het mobiliteitsgedeelte van het ontwikkelingsperspectief voor onze rekening. Zo onderzochten we de effecten van mobiliteit voor het ontwikkelingsperspectief en dachten we na over ruimtelijke verdichting en een mobiliteitsstrategie.

PROEFtuin Bleizo

Het ontwikkelperspectief voor Bleizo-West is omschreven in de visie PROEFtuin Bleizo. Het biedt perspectief voor gebiedsontwikkeling binnen de context van een aantal regionale maatschappelijke en ruimtelijke opgaven zoals woningbouw, mobiliteit, landschap, energie en economie. Gezien de ligging van Bleizo (als poort naar Rotterdam - Den Haag) en de aanwezigheid van het station Lansingerland-Zoetermeer wordt Bleizo-West een unieke mix van wonen, werken en voorzieningen. Daarnaast wordt volop ingezet op de combinatie van technologie en groen.

In de week van 25 oktober 2021 stemden beide gemeenten in met het ontwikkelperspectief. Daarmee wordt gekozen voor wonen én werken in Bleizo-West en een betere benutting van de huidige vervoersknoop. Er komt ruimte voor 4.000 – 6.000 woningen en 150.000 m2 voor bedrijven en voorzieningen. Hieronder beschrijven we de belangrijkste (mobiliteits)thema’s uit het plan.

Veel ruimte voor lopen en fietsen

PROEFtuin Bleizo wordt een autoluw gebied waarbij de voetganger en fietser op één staan. Parkeren van de auto gebeurt dan ook vooral aan de randen van het gebied. Dat biedt veel ruimte voor groene en kwalitatieve fiets- en wandelverbindingen met bestaande kernen en directe omgeving zoals Zoetermeer, Bleiswijk, De Rotte en het Bentwoud. Hiervoor worden bestaande verbindingen verbeterd en nieuwe verbindingen voorgesteld.

Optimaal verzilveren vervoerwaarde van knoop Lansingerland-Zoetermeer

PROEFtuin Bleizo is een uniek gebied doordat het al uitstekend ontsloten is met het openbaar vervoer. Via NS station Lansingerland-Zoetermeer wordt het gebied via het spoor verbonden met de gehele Zuidelijke Randstad en Utrecht. Daarnaast is er met de RandstadRail een directe verbinding met de binnenstad van Den Haag. Op termijn zijn er plannen voor een directe metroverbinding met de binnenstad van Rotterdam (de zogeheten ZoRo-lijn tussen Zoetermeer en Rotterdam). Hiermee kan de knoop uitgroeien tot een echte mobiliteitshub, die ook plaats biedt voor deelmobiliteit.

Door middel van transit-oriented development (TOD) wordt het gebruik van het openbaar vervoer ook echt verder gestimuleerd. Hierin wordt de ruimtelijke ontwikkeling in samenhang met het openbaar vervoer gerealiseerd, door bijvoorbeeld te zorgen dat de meeste inwoners zo dicht mogelijk bij het station wonen (dus rondom het station in hogere dichtheden). Naast een goede OV-bereikbaarheid is Bleizo-West met zijn ligging naast de A12 ook goed aangesloten op het hoofdwegennet.

Verder wordt in het plan voorgesteld het noordelijke en zuidelijke deel met elkaar te verbinden door middel van een extra brug over de A12 en het spoor. Zo wordt een nieuwe langzaam verkeersroute gerealiseerd tussen Bleiswijk en Zoetermeer. In het ontwikkelperspectief wordt ook rekening gehouden met een mogelijke nieuwe lightrailverbinding tussen Zoetermeer en Rotterdam, door daar ruimte voor vrij te houden.

Aantrekkelijke mix van kennis, wonen, werken en voorzieningen

PROEFtuin Bleizo ligt in verschillende gebieden waar innovatie en kennisontwikkeling centraal staan. Aan de ene kant het Dutch Innovation Park, aan de andere kant de glastuinbouw. Daarnaast zijn er volop voorzieningen zoals onderwijs, sportvoorzieningen en een supermarkt. Door aanwezigheid van onderwijsinstellingen als de Haagse Hogeschool en een dependance van de Wageningen Universiteit is er nog meer kans om technologische ontwikkelingen onderdeel te maken van de gebiedsontwikkelingen. Al deze voorzieningen bevinden zich straks vlakbij het station.

Gezonde en duurzame leefomgeving

De essentie van PROEFtuin Bleizo is een prettige werk- en leefomgeving. Een plek waar mensen samenkomen, sporten, wonen, werken, fietsen én een bijdrage leveren aan ecologie en biodiversiteit. Veel groen en aandacht voor duurzaamheid (bijvoorbeeld wat betreft de bouwmethodes) zijn uitgangspunten van de visie. In het komende jaar moet opvolging worden gegeven aan dit ontwikkelperspectief in de vorm van ontwikkelplannen.

Wat vindt de opdrachtgever ervan?

In een persbericht zegt Simon Fortuyn (wethouder Lansingerland): “Met Bleizo-West hebben we als gemeenten goud in handen, niet alleen voor Lansingerland en Zoetermeer maar voor de hele zuidelijke Randstad. Met de keuze voor PROEFtuin Bleizo kunnen we het onderste uit de kan halen en bovendien volop inzetten op de potentie van aanwezige vervoersknopen.”

Meer weten over Bleizo-West? Bekijk hier de website.

Opdrachtgever: Gemeente Lansingerland / Gemeente Zoetermeer
Jaar: 2021