Leefbaar en bereikbaar Selwerd en De Wijert

15 mei 2020

Selwerd en De Wijert zijn de oudste stempelwijken van de stad Groningen. De openbare ruimte in deze wijken wordt in het kader van wijkvernieuwing de komende tien jaar gerevitaliseerd. Als het om parkeren en mobiliteit gaat, wil de gemeente Groningen anticiperen op meer duurzame parkeeroplossingen, mede vanuit de focus op de thema’s gezondheid, energietransitie en klimaatadaptatatie en het herwinnen van de openbare ruimte (aantrekkelijke, groene en veilige woonomgeving). Dit in de geest van de Omgevingsvisie The Next City en de nieuwe parkeervisie die de gemeenteraad in 2018 heeft vastgesteld.

In de parkeervisie ‘Ruimte voor de Straat, april 2018’ geeft de raad aan dat de openbare ruimte in principe openbaar is en niet alleen van de auto. Om de woonomgeving van Selwerd en De Wijert een kwaliteitsimpuls te geven, moet er een goede balans worden gevonden tussen de verkeerskundige inrichting en de kwaliteit van de openbare ruimte. Een goede oplossing voor een straat of bouwblok mag geen onacceptabele gevolgen hebben voor de omliggende buurt. Parkeren in Selwerd en De Wijert vraagt daarom maatwerk en innovatieve keuzes.

Goudappel Coffeng is gevraagd om met het oog op de wijkvernieuwing van Selwerd en De Wijert met oplossingen te komen die de ruimtelijke en leefkwaliteit van de wijken verbeteren en daarnaast zorgen voor een geringere aanwezigheid van  geparkeerde auto's op straat. Er zijn twee werksessies georganiseerd met medewerkers van onder andere de gemeente en woningcorporaties om van de ambities van de stad te komen tot concrete oplossingsrichtingen en ontwerpprincipes.

Het resultaat is een toolbox met principes voor het ontwerpen van duurzame mobiliteit en een hoogwaardige kwalitatieve openbare ruimte. De principes uit deze toolbox zijn gebruikt om een ambitiebeeld te vormen voor de twee wijken Selwerd en De Wijert, maar biedt ook voor andere wijken handvatten om te komen tot een ontwerp. De toolbox is onlangs  opgeleverd aan de gemeente Groningen.

Opdrachtgever: Gemeente Groningen
Jaar: 2019