Lessen leren van pilots met zelfrijdende shuttles

16 maart 2020

Het aantal pilots met zelfrijdende shuttles in Nederland is de afgelopen drie jaar flink toegenomen en de verwachting is dat deze groei de komende jaren verder zal doorzetten. In de pilots worden veel verschillende leerervaringen opgedaan.

Goudappel Coffeng bundelde in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat de geleerde lessen ten aanzien van de zelfrijdende shuttles in Nederland en maakt de vertaling naar beslisinformatie vanuit overheidsperspectief. De door het ministerie geformuleerde kennisvragen hebben in dit onderzoek als als rode draad gediend. Door in gesprek te gaan met partijen die betrokken zijn bij het realiseren van de pilots zijn de geleerde lessen opgehaald.

Het onderzoek geeft inzicht in de belangrijkste lessen ten aanzien van de betrokken stakeholders, het functioneren van de voertuigen, beleid en organisatie, infrastructuur en veiligheid. Zo wordt er op het vlak van de stakeholders bekeken welke partijen betrokken zijn en welke rol men heeft in de pilots. Ten aanzien van het functioneren van de voertuigen is er gekeken naar disengagement, het functioneren van de voertuigen in weersomstandigheden en het inregelen van de voertuigen bij een pilot. Op het vlak van beleid en organisatie verdiept het onderzoek in de verschillende aanpakken van de pilots, de veelal nog wankele businesscases, concessies en wordt er gekeken naar de stimulerende en remmende condities die bij het opzetten en uitvoeren van een pilot een rol spelen. Als laatste les worden de infrastructurele aanpassingen en de interactie met het overige wegverkeer meegenomen.

Link naar NRC-artikel.

Link naar NM magazine artikel.

Opdrachtgever: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Jaar: 2020
Download de rapportage (pdf)