Met een vervoerproduct een museum versterken

24 maart 2015

OV-bereikbaarheid verhoogt de aantrekkelijkheid van een museum, met name in de weekends en de vakanties. Het nieuwe Nationaal Militair Museum ging dus op zoek naar hoe zij bezoekers kunnen helpen met die laatste kilometers vanaf het treinstation.

Voor Stichting Defensie Musea heeft Goudappel Coffeng een kansenonderzoek gedaan naar de bereikbaarheid per openbaar vervoer. Wij raamden daarvoor de vervoerpotentie op basis van beschikbare onderzoeken en en snelle benchmark onder vergelijkbare musea. Hoeveel mensen gaan er met (goed) openbaar vervoer naar het museum komen? Aansluitend brachten wij in beeld welke mogelijkheden er zijn om goed voor- en natransport naar de trein te realiseren en hoe kansrijk deze zijn. Wij verkenden wat er mogelijk was binnen de bestaande OV-concessie en – bij gebleken risico’s en beperkingen rond de concessie – welke andere mogelijkheden er waren voor een (tijdelijke) vervoersverbinding. Wij schetsten daarvoor een mogelijk vervoersproduct dat het museum zelf zou kunnen gaan bieden. Het museum kan nu gericht aan de slag haar aantrekkelijkheid nog verder uit te bouwen.

Opdrachtgever: Stichting Defensie Musea
Jaar: 2015