Met 'unusuals suspects' aan de slag

5 april 2016

De fietsersbond, VVN en gemeenten. Usual suspects als het gaat om meedenken over een regionaal fietsprogramma. In Overijssel kozen we voor een andere insteek. Wat als je 'unusual suspects' betrekt?

Voor de Provincie Overijssel heeft de combinatie Twijnstra Gudde en Goudappel Coffeng drie uitvoeringsprogramma's 'Fiets' ontwikkeld voor respectievelijk de regio Salland, Vechtdal en Twente. Gebruikers, stakeholders en bestuurders kregen elk een eigen traject in het door ons georganiseerde participatieproces. Inhoudelijk stelden we de identiteit van elke regio centraal om vandaaruit te bepalen wat de fiets in deze regio nodig heeft. Dat deden we in drie stappen, de driemaal D-aanpak: Dromen, Denken en Doen. Of in wat mee woorden: a) de ambitie van de regio vanuit een integraal kader met de plek van de fiets daarin, b) het bedenken van maatregelen die in die ambitie passen en c) het maken van samenwerkingsafspraken. In de laatste fase van het project hebben we een stamppotsessie gehouden waarin we ook 'unusual suspects' uit de samenleving uitnodigden om een laatste zet te geven aan het fietsprogramma. Denk daarbij aan campinghouders, horeca, de Universiteit Twente, Samenwerkende Rijwielhandelaren en de GGD. Zo voegden we synergie, energie en commitment toe aan de fietsprogamma''s, van 'onderop' en 'in de breedte', voor extra versnelling.

De plannen kennen per regio hun eigen invulling, naast netwerk en verkeersveiligheid als overkoepelende thema's zijn. Twente zet in op innovatie en gezondheid, Salland op beleving en Vechtdal op 'Zuiver Vechtdal' oftewel regiobranding.

 

Opdrachtgever: Provincie Overijssel
Jaar: 2015 - 2016