Met vooruitstrevend parkeerbeleid Utrecht vormgeven als stad van Kennis & Cultuur

15 mei 2013

Binnen één collegeperiode nieuw en vooruitstrevend beleid vaststellen op een gevoelig thema als stallen en parkeren? Met draagvlak? En ook nog deels uitwerken? Ja, dat kan. Hoe? Door parkeerbeleid onderdeel te maken van de bredere stad- en mobiliteitsvisie.

De gemeente Utrecht vroeg Goudappel Coffeng om samen met de gemeente nieuw parkeerbeleid vorm te geven. Deze vraag heeft geleid tot de nota ‘Stallen en Parkeren’ die inmiddels door de gemeenteraad is vastgesteld. We gingen daarvoor in gesprek met de stad, met haar burgers, bestuurders, belanghebbenden, wijkraden en experts, die allen grote of minder grote raakvlakken hebben met dit gevoelige thema. We organiseerden werksessies, inloopbijeenkomsten en een internetenquête. We agendeerden thema’s en luisterden naar de meningen en ideeën vanuit de stad. We werkten inhoudelijke aspecten uit (zoals parkeernormen), maakten (financiële) analyses en zorgden voor weergave van het beleid. Van de schets van het beleid tot de vaststelling zorgden wij telkens voor de juiste discipline, met één rode draad: de stad die Utrecht wil zijn dichterbij brengen.

Inzet op thema’s
De "nota ‘Stallen en Parkeren’":http://www.utrecht.nl/smartsite.dws?id=379769 is op 28 maart 2013 door de raad vastgesteld, onder grote belangstelling van burgers, collega-steden en de vakpers. Gelijktijdig met het beleid konden direct diverse uitwerkingen worden vastgesteld. De gemeente Utrecht zet met het haar nieuwe parkeerbeleid voor fiets en auto in op

: _Stallen van fietsen_
Utrecht stimuleert en faciliteert het fietsgebruik. Dit betekent dat de gemeente onverminderd inzet op extra stallingsruimte en een effectiever gebruik van bestaande stallingen. Daarnaast is nieuw in Utrecht de verplichting om bij nieuwe voorzieningen ook fietsenstallingen te realiseren.

_Meer ruimte voor fietsen en voetgangers_
Voor de veiligheid, leefbaarheid en aantrekkelijkheid van Utrecht biedt de gemeente meer ruimte aan voetgangers en fietsers. Dit betekent dat er op sommige plekken op straat minder ruimte komt voor geparkeerde auto's. Utrecht stimuleert het parkeren in één van de drie herkenbare grote P+R terreinen of wil bezoekers aan de stad verleiden om de auto bij één van de OV-knooppunten in de regio te parkeren en het laatste deel van de reis met het OV te doen.

_Parkeerdruk en parkeertarieven_
Om de druk op de openbare ruimte en leefbaarheid te verminderen, wil de gemeente een eenvoudigere procedure voor de invoering van betaald parkeren. Hiervoor gaat Utrecht in gesprek met bewoners en bedrijven. De gemeente wil de kosten en opbrengsten van het parkeerbeleid in balans houden. De kosten voor extra handhaving en het opheffen van parkeerplaatsen moeten dus gedekt worden. Dit doet de gemeente door de vergunningtarieven voor bewoners en bedrijven geleidelijk te verhogen en de parkeertarieven voor bezoekers in de ring rond de binnenstad te verhogen; het verschil met het tarief in het centrum is in de huidige situatie groot.

_Parkeernormen_
Als stimulans voor binnenstedelijke ontwikkelingen, en daarmee voor een aantrekkelijke en bereikbare stad, verlaagt Utrecht de autoparkeernormen in betaald parkeergebied. Ook schept de gemeente flexibiliteit door de vrijstellingsmogelijkheden van de parkeernormen te verruimen.

"!/media/images/uploads/schets-utrecht-parkeren.jpg!"
:http://www.utrecht.nl/smartsite.dws?id=379769

Opdrachtgever: Gemeente Utrecht
Jaar: 2011 - 2013