Middelharnis poetst parels op

16 augustus 2017

Middelharnis is een dorp binnen de gemeente Goeree-Overflakkee op het gelijknamige Zuid-Hollandse eiland. Voor de toekomst van het dorp werkt de gemeente - samen met markpartijen en bewoners - aan een strategie om de leefbaarheid van het dorp te verhogen en Middelharnis aantrekkelijker te maken voor haar inwoners en bezoekers.

Er is een grote hoeveelheid aan ambities, wensen, ideeën en initiatieven, maar het ontbreekt aan een gedeeld totaalbeeld. Belangrijke opgave hierin is het creëren van samenhang tussen het centrum, de haven, het havenkanaal en het havenhoofd om zo tot de juiste opgavendefinitie te kunnen komen. De gemeente Goeree-Overflakkee heeft het O_team gevraagd om - met een onafhankelijke blik van buiten - aanbevelingen te doen om keuzes te kunnen maken die de kwaliteit van het eiland versterken. Het O_team heeft hierop onder meer Goudappel Coffeng als één van de ontwerpteams gevraagd om de kansen en effecten op het gebied van infrastructuur in beeld te brengen. Dit is uitgewerkt in 3 denkrichtingen.

De eerste denkrichting is: in 8 ingrepen naar een aantrekkelijk centrum. Middelharnis beschikt over een historisch centrum dat aantrekkelijk is voor haar inwoners en bezoekers. Samen met Sommelsdijk vormt Middelharnis een tweelingdorp. Deze combinatie zorgt ervoor dat het centrum uitgestrekt is. Door de samenhang in het centrum te vergroten wordt het gebied aantrekkelijker voor haar bezoekers. Een samenhangend pakket van maatregelen op het gebied van parkeren, ontsluiting, weginrichting en ruimtelijke ontwikkeling, kan de focus op de pareltjes in het centrum vergroten. Vooral in het historische gedeelte komt daarbij de focus te liggen op verblijven in plaats van ontsluiten. Meer ruimte voor voetgangers en fietsers ten opzichte van de auto.

De tweede denkrichting: geen geld investeren in nieuwe kanaalkruising. In de verkeersstructuur van Middelharnis wordt het havenkanaal ervaren als een barrière in de verkeerscirculatie. Om van de Oostplaat naar de Westplaat te rijden moet het autoverkeer via de Spuistraat, bij de haven, rijden. Dit levert ongewenste effecten op in combinatie met het verblijfskarakter van de omgeving van de haven. Diverse plannen zijn uitgewerkt voor een kanaalkruising via een tunnel of een brug.

Op basis van analyse van de verkeersstructuur is geadviseerd beperkte beschikbare middelen in te zetten in voor het vergroten van de kwaliteit van het centrum in plaats van een kanaalkruising. De kruising dient voornamelijk voor interne verplaatsingen, terwijl extern verkeer via de randen van de kern wordt afgewikkeld. Deze aanbeveling heeft wel als consequentie dat kritisch moet worden gekeken naar ontwikkelingen op de Westplaat, vanwege de beperkte capaciteit van de ontsluiting van dit gebied.

De derde denkrichting: benut de energie en ga snel aan de slag met quick wins. Behalve de grote ingrepen zijn ook aanbevelingen gedaan voor quick wins om de aantrekkelijkheid van Middelharnis te vergroten voor bezoekers en bewoners. Tijdens de ontwerpsessies bleek er een sterke energie te zijn onder de bewoners en ondernemers om stappen voorwaarts te zetten. Door snel aan de slag te gaan met de quick wins kan deze energie worden benut en worden omgezet in daden. Maatregelen zoals het verbeteren van de bebording en versterken van de wayfinding, het uitvoeren van pilots met autoluwe zones in weekenden of in de zomer en het verbeteren van de route tussen het centrum en het havenhoofd voor langzaam verkeer kunnen snel worden doorgevoerd.

 

Opdrachtgever: O Team, gemeente Goeree-Overflakkee
Jaar: 2017