Mobiliteitsconcept in Bajeskwartier

4 januari 2018

Het Bajes Kwartier in Amsterdam wordt ontwikkeld door AM. Op de locatie van de voormalige Bijlmerbajes wordt een gebied met wonen, werken, onderwijs en cultuur ontwikkeld. De karakteristieke gebouwen en infrastructuur van de voormalige gevangenis blijven hierbij behouden. Het Bajes Kwartier heeft vier deelgebieden: Amstelcluster, Centraal cluster, Design cluster en Kenniscluster, waarbij elk cluster zijn eigen sfeer heeft.

Het Bajes Kwartier is gelegen naast metrostation Spaklerweg en wordt ontwikkeld als autoluwe wijk. AM is voornemens om de benodigde parkeercapaciteit in geconcentreerde parkeervoorzieningen op te lossen en om samen met Next Urban Mobility een mobiliteitsconcept met onder andere deelauto’s aan te bieden, waardoor het grootste deel van de bewoners geen eigen auto zullen bezitten. Goudappel Coffeng heeft AM ondersteund om op basis van de ontwikkelplannen te adviseren op welke wijze invulling kan worden gegeven aan het huidige parkeerbeleid, en daarbij tegelijkertijd ruimte te bieden aan het nieuwe mobiliteitsconcept en het autoluwe karakter van de wijk.

De parkeernota van de gemeente Amsterdam bood voldoende ruimte om anders om te gaan met parkeernormen wanneer nieuwe mobiliteitsconcepten werden toegepast. Goudappel heeft deze uitgangspunten vertaald in een raming van aantal parkeerplaatsen, zowel voor bezoekers van buitenaf als voor de bewoners en tevens gebruikers van het mobiliteitsconcept.

Opdrachtgever: AM bv
Jaar: oktober-december 2017