Mobiliteitspanel Nederland brengt dynamiek in verplaatsingsgedrag in kaart

11 november 2013

Een vierjarig onderzoek over een vaste groep personen en huishoudens gaat waardevolle informatie opleveren hoe wijzigingen in het verplaatsingsgedrag, persoonlijke en huishoudkenmerken en andere mobiliteitsbeïnvloedende factoren samenhangen. Dit inzicht versterkt ons vermogen betrouwbare uitspraken te doen hoe beleid uitpakt. Het Kennisinstituut Mobiliteit, Goudappel Coffeng en de Universiteit Twente hebben het initiatief genomen tot een publiek-private samenwerking op het gebied van mobiliteitsonderzoek: het Mobiliteitspanel Nederland (MPN). Het panel van circa 2.000 huishoudens wordt vanaf 2013 tot 2016 jaarlijks ondervraagd over hun mobiliteitsgedrag. Juist het werken met een vaste groep ondervraagden gaat kennis opleveren om bijvoorbeeld dit soort vragen te beantwoorden: * Wat is de invloed van life-events (bijvoorbeeld nieuwe baan, geboorte van een kind of scheiding) op de dynamiek in de mobiliteit? * Hoe verandert het aankoopgedrag, bezit en gebruik van voertuigen en ov-abonnementen door de tijd heen en hoe is dit van invoed op de dynamiek in de mobiliteit? * Wat is de relatie tussen de ruimtelijke dynamiek en veranderingen in het mobiliteitsgedrag?Naar verwachting zal MPN een prominent plaats gaan innemen als databron voor mobiliteitsvraagstukken, naast het Onderzoek Verplaatsingen in Nederland (OviN). Jaarlijkse zullen wij analyses maken van de invloed van life-events, het aankoopgedrag en andere onderzoeksonderwerpen op het Nederlandse mobiliteitsgedrag. 

Zie ook onderstaande animatie

 

Opdrachtgever: Kennisinstituut Mobiliteit, Goudappel Coffeng en de Universiteit Twente
Jaar: 2012 - 2016