Mobiliteitsstrategie voor Brainport’s ‘Internationale Knoop-XL’

2 april 2020

Regio Brainport Eindhoven is bezig met een indrukwekkende groeispurt. De sterke combinatie van technologie, design en kennis trekt nieuwe bedrijven en zorgt voor veel extra banen. De regio groeit en bloeit. Tijd om ook de stationsomgeving van Eindhoven daarop aan te passen tot een Internationale Knoop-XL. Binnenstedelijke verdichting van hoogwaardige kwaliteit en een optimale bereikbaarheid.

De transitie van kantorenterrein naar een multifunctionele woon-werkomgeving heeft grote impact op de eisen die gesteld worden aan mobiliteit en openbare ruimte. Goudappel Coffeng heeft deze eisen samen met de gemeente Eindhoven  vertaald naar een integrale mobiliteitsstrategie voor Eindhoven Internationale Knoop-XL. De transitie van EIK-XL vraagt om een innovatieve mobiliteitsstrategie, die een aantrekkelijke, groene leefomgeving combineert met een uitstekende bereikbaarheid en vestigingsklimaat. Hierbij zijn de principes gehanteerd van de Trias Mobilica, oftewel (1) het verminderen van de verplaatsingsnoodzaak, (2) stimuleren van duurzame vervoerswijzen en (3) efficiënt mogelijk gebruiken van beschikbare vervoerssystemen.

Om een invulling aan de mobiliteitsstrategie te geven, is gebruik gemaakt van een ‘kapstok’ met vier kwadranten langs twee assen. Langs de ene as wordt onderscheid gemaakt tussen Ruimte en Mobiliteit. Langs de andere as wordt onderscheid gemaakt tussen de Markt en de Overheid. Door de strategie uit te werken in vier kwadranten ontstaat een volledig beeld van het speelveld rondom mobiliteit: Bij welke stakeholders liggen welke opgaven?

Het resultaat is een helder verhaal over de benodigde stappen die de overheden, openbaar vervoerders, ontwikkelaars, eigenaren, bedrijven en aanbieders van (slimme) mobiliteit samen moeten nemen om dit gebied te ontwikkelen tot een gezonde, aantrekkelijke en goed bereikbare toplocatie. Ook geeft de Mobiliteitsstrategie duidelijke kaders voor de ontwerpopgaven met betrekking tot bijvoorbeeld openbare ruimte, parkeren en infrastructuur.

 

Opdrachtgever: Gemeente Eindhoven
Jaar: 2019