Monitoring ov-concessies Zuid-Holland

12 juni 2020

Goed openbaar vervoer is in Zuid-Holland cruciaal om de titel van best bereikbare provincie van Nederland te kunnen behouden. Het ov is in de provincie opgedeeld in een aantal concessies en contracten. Het gaat dan bijvoorbeeld om Zuid-Holland Noord en Hoeksche Waard Goeree-Overflakkee, maar ook om de treindienst tussen Alphen aan den Rijn en Gouda en het vervoer over water in de Drechtsteden. De gecontracteerde vervoerders doen daarin hun uiterste best doen een zo goed mogelijk product aan de reizigers aan te bieden.

Het openbaar vervoer wordt uitgevoerd op basis van programma’s van eisen die bij de aanbesteding van het vervoer met alle regionale partners zijn uitgewerkt. Eisen aan punctualiteit, rituitval en andere zaken zoals het materieel en de informatievoorziening zijn hierin vastgelegd. Het is aan de vervoerder om hier in de praktijk aan te (blijven) voldoen. Gebeurt dit niet, dan kunnen boetes worden opgelegd. Om dit proces in goede banen te leiden is proactief concessiemanagement noodzakelijk. Dat moet problemen tijdig signaleren en netwerkgericht contact onderhouden met de relevante stakeholders. Ook het monitoren van de prestaties van de vervoerders is van groot belang.

Monitoring
Goudappel Coffeng is door de provincie Zuid-Holland gevraagd om het proces rond de monitoring in te vullen. In de vorm van een detachering is een medewerker bij de provincie actief om allerhande taken op te pakken. Het gaat hierbij over vragen over het openbaar vervoergebruik vanuit de interne organisatie, de regio of andere overheden en analyses van de rituitval en punctualiteit op basis van data van de vervoerder en externe bronnen. Bij deze rol hoort ook het voorbereiden en bijwonen van concessie-overleggen met de vervoerders en het controleren van de rapportages die rond die overleggen verstuurd worden. De medewerker is het eerste aanspreekpunt binnen de provincie waar het gaat om data en analyses over het openbaar vervoergebruik.

Bij de rol hoort ook het begeleiden van het traject van subsidieverstrekking en -vaststelling. Een nieuw en uniform format helpt de concessiemanagers bij het bepalen van de vergoedingen aan de vervoerders voor elk nieuw concessiejaar. En na afloop van het jaar dient het format voor de vaststelling van de bedragen.

Opdrachtgever: Provincie Zuid-Holland
Jaar: 2017-2020