Mooi, als het ook werkt

26 oktober 2015

Leiden wil haar binnenstad weer een verblijfsgebied laten worden, met behoud van de bereikbaarheid: het Singelpark-project. Dit is in het drukke Leiden een stevige ambitie. Voor de belangrijk stap, de Lammermarkt, hebben experts op het gebied van landschapsarchitectuur en mobiliteit hun krachten dan ook gebundeld. De samenhang bepaalt het resultaat.

De Gemeente Leiden schreef een aanbesteding uit om de nieuwe Lammermarkt te ontwerpen. Buro Sant en Co voor landschaps-architectuur en Goudappel Coffeng hebben hun krachten gebundeld om te komen tot een passend ontwerp: hoe kan deze grauwe plek een levendig park worden met ruimte voor evenementen, inpassing van een parkeerkelder en doorgang bieden voor 18.000 motorvoertuigen per dag? Uit 6 aanbiedingen is deze aanpak geselecteerd. We gaan samen het nieuwe plein ontwerpen. We gaan verschillende ruimtelijke en verkeerskundige modellen over elkaar heen leggen om zo tot de beste oplossing te komen. We zetten hierbij onze quick-scan verkeersberekeningen in een vroeg stadium te toetsen. We ontwerpen samen met bewoners en ondernemers, omdat zij de uiteindelijke gebruikers van het plein zijn. De combinatie van additionele kennis en onze overlap op het gebied van ruimtelijk ontwerpen zorgt dat de Lammermarkt een prachtig gebied gaat worden, en op alle fronten de functionaliteit blijft vertonen die verblijven en bereikbaarheid vereist. Mooi, en het werkt!

Eén van de zeven hedendaagse Nederlandse wereldwonderen
In 2015 is het eindresultaat van de parkeerkelder door HP/De Tijd uitgeroepen als "één van de hedendaagse wereldwonderen":http://www.hpdetijd.nl/2015-10-15/7-wereldwonderen-van-nederlandse-bodem/ van Nederlandse bodem. "Klik hier voor meer voorbeelden":http://www.goudappel.nl/ontwerp/ van onze dienstverlening op ontwerpgebied: ruimtelijke kwaliteit die verkeerskundig kloppend is.

Opdrachtgever: Gemeente Leiden
Jaar: 2012 - 2013