Multidisciplinair kijken naar geeltijden

3 februari 2016

Hoeveel tijd moet er tussen groen en rood bij een verkeerslicht? De geeltijd dus. CROW-richtlijnen en praktijk zijn het niet eens. Regeltechnici, gedragsdeskundige en verkeersveiligheidsspecialisten bundelden dus hun krachten.

Voor de IVER onderzocht Goudappel Coffeng de duur van geeltijden van verkeerslichten. We bundelden onze disciplines, want rond 'geel' moeten mechanica (kunnen stoppen) en verkeerspsychologie (willen stoppen) samen komen. Als basis ordenden we (internationaal) beschikbare onderzoeksresultaten naar geeltijden. Daarnaast interviewden we ca. 15 experts uit verschillende werkvelden en onze gedragsspecialisten hielden een gedragsonderzoek met ritten door een testpanel en toetsten de resultaten met camerabeelden. Ook analyseerden we 'geelfasegedrag' aan de hand van de vri-logdata en mechanica. De gevonden gedragsaspecten combineerden we met onze berekeningen uit de mechanica en de regeltechniek. Het resultaat is een afgewogen en gefundeerd advies hoe om te gaan met de geeltijd, gedragen door IVER, CVN, Politie en CROW.

De resultaten zijn gepresenteerd op de Studiedag Verkeerslichten 2016 en verwerkt in de CROW-publicatie Handboek Verkeerslichtenregeling. De aanbeveling kwam "groot in de pers.

Voor wie het handboek al in bezit had, zijn de aangepaste pagina's digitaal beschikbaar. 

 

Opdrachtgever: IVER
Jaar: 2015 - 2016