Multimodale verkeer- en vervoersmodellen (parameterschatting OVIN)

8 augustus 2018

Multimodale verkeersmodellen beschouwen wegverkeer, openbaar vervoer en langzaam verkeer (fiets, voetganger) in samenhang. Daarvoor is een brede kennis van het totale mobiliteitssysteem noodzakelijk, waaronder kennis van het gebruik van het OV en het OV-systeem, databronnen, modeltechnieken en parameterschatting. Goudappel Coffeng ontwikkelt en beheerd voor o.a. de 10 grootste gemeenten van Nederland deze (multimodale) verkeers- en vervoersmodellen. Voor het schatten van de modelparameters (ritgeneratie, ritdistributie, vervoerwijzekeuze) maken wij gebruik van het MON/OViN en diverse statistische analyse technieken (waaronder multivariate regressieanalyses).

Opdrachtgever: Gemeente Amsterdam (2014), Metropool regio Rotterdam Den haag (2016-huidig), gemeente en provincie Utrecht, (2014)
Jaar: 2014-2018