Navigatiesystemen en mobiele telefoons als ondersteuning voor beleid

28 februari 2013

Omwonenden van het Leidseplein in Amsterdam maken zich zorgen over de bereikbaarheid van hun woning. De doorstroming op de Stadhouderskade laat te wensen over, zo vinden zij. Nieuwe technieken maken een snelle kwantitatieve analyse van hun zorgen mogelijk.

De gemeente Amsterdam vroeg Goudappel Coffeng de zorgen over filevorming kwantitatief te toetsen. Vroeger was dit een bewerkelijke en tijdrovende analyse. Met metingen op straat kon uiteindelijk iets gezegd worden over de gemiddelde snelheid op wegvakken. Wij gebruikten een snellere en betere techniek: op basis van historische geanoniemiseerde gegevens van navigatiesystemen en mobiele telefoons. Wij hebben toegang tot deze 'big data' vol locatie- en snelheidsgegevens die wij bewerken en presenteren in een kaartbeeld (GIS). Zo gaven we inzicht in bijvoorbeeld de gemiddelde snelheden op de centrumring (S100).

Dit project is een voorbeeld van de mogelijkheden van "nieuwe databronnen":http://www.goudappel.nl/actueel/2012/11/16/navigatiedata/ op het gebied van mobiliteit.

Opdrachtgever: Gemeente Amsterdam
Jaar: 2013