Niet één maar twee nieuwe bruggen over Maas

15 februari 2016

Bij het opstellen van haar nieuwe Verkeersplan keek Rotterdam bewust breder dan de sectorale lijntjes. Centraal staat de economische vitaliteit, ruimtelijke kwaliteit en leefbaarheid van de stad.

Eén van de opvallende maatregelen: twee nieuwe bruggen over de Maas. Voor de gemeente Rotterdam begeleidt Goudappel Coffeng het nieuwe verkeersplan Rotterdam. Onze inbreng is strategisch inhoudelijk en ondersteunend. In werkateliers, discussiestukken en klankbordgesprekken bewaakten we de kernvraag van het plan: de economische vitaliteit, ruimtelijke kwaliteit en leefbaarheid van de stad. We brachten visies in en zorgden met modelberekeningen voor de onderbouwing. Daarnaast verzorgden we inspirerende kaartbeelden die de essentie van visies, keuzen en maatregelen visualiseren. Beeldend werken is namelijk bij multidisciplinaire, trendbrekende dossiers een krachtig instrument om de neuzen dezelfde kant op te krijgen. Begin februari 2016 kon het nieuwe "stedelijk verkeersplan dan ook door het college van B&W vastgesteld worden. Het haalde het NOS-journaal. 

Opdrachtgever: Gemeente Rotterdam
Jaar: 2015-2016
Verkeersplannen Rotterdam