Nieuw verkeersmodel West-Brabant toegepast in uiteenlopende studies

4 september 2019

De Brabant Brede Model Aanpak (BBMA2018) is een regionaal verkeersmodel, opgesteld voor de provincie Noord-Brabant. Het bestaat uit een overkoepelend model voor provinciale studies en uit vier regionale verkeersmodellen voor het uitvoeren van gemeentelijke studies. Voor elk van de regio’s (West, Midden, Noord-Oost en Zuid-Oost) is het verkeersmodel sinds enkele weken operationeel. In deze bijdrage aandacht voor het model WEB voor West-Brabant.

Dit model is - in uiteenlopende studies - meteen toegepast door de vier gemeenten Breda, Etten-Leur, Geertruidenberg en Oosterhout. Dit omvat vooral de volgende onderwerpen:

  • Herkalibratie van het basisjaar vanwege recentere tellingen en het doorvertalen naar model 2030
  • Scenario’s met gewijzigde uitgangspunten in woningbouwontwikkelingen en het effect op doorstroming
  • Netwerkvarianten ten behoeve van het effect van de openstelling van de doorgaande verbinding
  • Bepaling van herkomst en bestemmingverkeer met selected links

Breda
De gemeente Breda heeft de afgelopen jaren veel modelstudies uitgevoerd. Adviseur Rogier van der Honing: “Daarom hebben ze belang bij een kwalitatief goed en actueel verkeersmodel. De gemeente heeft de afgelopen jaren veel tellingen uitgevoerd. Daaruit blijkt dat de tellingen op de noordelijke rondweg in de periode 2015-2018 rond de 10% zijn gestegen.”
Het basisjaar van de BBMA2018 is 2015. De prognose 2030 is gebaseerd op dit basisjaar (2015). Hoe hoger de intensiteiten in het basisjaar zijn, hoe hoger de intensiteiten in de prognose worden berekend. Doordat de tellingen in de periode 2015-2018 sterk zijn toegenomen, wordt de prognose 2030 onderschat. “Daarom hebben wij voor de gemeente Breda een herijking gedaan van zowel het basisjaar, van 2015 naar 2018, als het prognosejaar 2030.”

De kwaliteit van het verkeersmodel Breda. We hebben een vergelijking gemaakt tussen de model- en telwaarden rondom de noordelijke randweg van Breda.

Etten-Leur
In de periode 2015-2030 heeft de gemeente Etten-Leur meerdere woningbouwplannen. Rogier van der Honing: “Vandaag de dag al, zonder deze extra ontwikkelingen, heeft de gemeente te maken met een aantal knelpunten.” Om de toename in verkeer ten gevolge van de ontwikkelingen het hoofd te kunnen bieden, laat de gemeente Etten-Leur een studie uitvoeren naar de locaties van de knelpunten. “We toetsen voor hen het effect van de extra ontwikkelingen op de doorstroming van de knelpunten door kruispuntanalyses uit te voeren.”

De wegtypen Etten-Leur. Dit netwerk is de basis voor de studie in Etten-Leur.

Geertruidenberg
De Keizersdijk in de kern Raamsdonksveer (gemeente Geertruidenberg) is geknipt. Daardoor is het niet mogelijk voor verkeer van zuid naar noord door de kern Raamsdonksveer te rijden. De gemeente wil het effect onderzoeken van het heropenen van de Keizersdijk. Rogier van der Honing: “We hebben het wegennet rondom de Keizersdijk verfijnd en verbeterd, zodat de intensiteiten goed aansluiten op recente telwaarden. Vervolgens hebben we varianten voor het openstellen van de Keizersdijk opgesteld.”

De snelheden van de Keizersdijk in Raamsdonksveer. De structuur is tussen 2015 en 2019 gewijzigd. We hebben het netwerk in deze studie verbeterd.

Oosterhout
De Bredase Brug en de Lage Molenpolderweg in Oosterhout kruisen elkaar ongelijkvloers. De gemeente wil onderzoeken wat het effect is van een nieuwe verbinding tussenbeide. Daarom heeft Goudappel Coffeng een variant opgesteld met deze nieuwe verbinding. Rogier van der Honing: “Om beter inzicht te hebben welk verkeer gebruik zou willen maken van deze nieuwe verbinding, hebben we een selected link berekend.”

De gemeente Oosterhout wil het effect onderzoeken van de realisatie van een verbinding tussen de Bredase Brug en de Lage Molenpolderweg. Op de afbeelding zijn de wegtypen (gebiedsontsluitingswegen) en de kruispuntvormen gepresenteerd.

 

Opdrachtgever: BBMA West-Brabant (WEB)
Jaar: 2018-2019