Nieuwe centrumring als strik om compacte binnenstad

20 juni 2014

Ontwerpen hoeven niet in één keer te worden gerealiseerd. Gelukkig maar, want soms ontbreekt daarvoor de doorlooptijd of het budget. Wat dan belangrijk is om snel de juiste meters te maken. Met welke fasering en ingrepen komt de essentie van de ambitie het snelst beschikbaar op straat? Ook dit soort slimme groeipaden ontwerpen we bij Goudappel Coffeng. 

De gemeente Roosendaal werkt aan haar binnenstad. Om het centrum aantrekkelijk, bereikbaar en leefbaar te maken is de projectorganisatie ’Hart voor de binnenstad’’ opgesteld. Deze organisatie streeft naar een compact centrum om zo te komen tot een levendige binnenstad. Om dit nieuwe compacte centrum herkenbaar te maken, wordt er een centrumring ontwikkeld. De vraag aan Goudappel Coffeng is onderzoek te doen naar de mogelijkheden van deze ‘strik om het nieuwe compacte centrum’.

De nieuwe compacte centrumring kent momenteel een grote diversiteit aan straatbeelden, aan bestratingsmaterialen en profielbreedtes. Sommige delen kennen een 50km/h regime, andere delen zijn ingesteld als 30 km/h gebied. Algemeen kan gezegd worden dat de verschillende onderdelen een verkeerskundige en gedateerde uitstraling hebben. Er is veel asfalt toegepast en er is relatief weinig ruimte voor fietser en voetganger. 

Opgave is te komen tot een herkenbaar profiel, passend bij de gewenste uitstraling horend bij het nieuwe centrum. De grote variatie in breedtes (tussen 8 en 20 meter) vraagt om een principeontwerp dat zowel toepasbaar is bij smalle als brede profielen. Streven is om extra ruimte te geven aan voetganger, fietser, groen en mogelijke voorruimte voor winkels en voorzieningen langs de route. 

 

Opdrachtgever: Gemeente Rossendaal
Jaar: 2014