Objectief ‘onderhandelen’ over de beste plek aan het spoor

2 april 2013

De integratie van het Hoofdrailnet met de Hogesnelheidslijn-Zuid biedt kansen voor een slimmere dienstregeling voor de sprinters, intercity’s en hogesnelheidstreinen. Veel reisrelaties worden korter, maar er zijn ook steden waarvoor het plan minder goed uitpakt. Objectieve vervoerwaarden zorgen voor een stevige positie in de ‘reparatiegesprekken’ met de NS.

Voor de gemeente Dordrecht en Breda heeft Goudappel Coffeng inzicht gegeven in de te verwachten reizigersopbrengsten bij verschillende varianten in de dienstregeling tussen Dordrecht en Breda. Wat doet een Intercity-verbinding, wat doet een netwerkontwerp gebaseerd op een Sprinter tussen deze twee steden. Deze belangrijke feitelijke inzichten in vervoerwaarden konden wij objectief berekenen dankzij ons "Nationaal Verkeersmodel":http://www.goudappel.nl/producten/nationaal-verkeersmodel/ waarmee wij – als enige in Nederland – bovenregionaal multi-modale reiseffecten in kaart kunnen brengen. Onze rapportage stelt de gemeenten en de NS in staat constructief met elkaar in gesprek te gaan over verdere verbetering van het spoor-netwerk.

Achtergrond: Nederland Verbinden
De aanleiding van destudie is het plan Nederland Verbinden. Kernvan dit plan is het aanbieden van één samenhangend netwerk van Sprinters, Intercity’s (IC’s) en hogesnelheidstreinen door integratie van het Hoofdrailnet en de Hogesnelheidslijn-Zuid (HSL-Zuid). Hierdoor wordt het voorhogesnelheidstreinen mogelijk via het gewone spoor door te rijden en wordt het voor IC’s mogelijk via de HSL-Zuid te rijden. Dat pakt voor veel reisrelaties positief uit. Zo gaat bijvoorbeeld de IC Den Haag - Eindhoven - Venlo sneller rijden, omdat deze tussen Breda en Rotterdam via de HSL-Zuid rijdt.
Dordrecht ligt niet aan de HSL-Zuid en profiteert daarom niet van het NS-plan. De IC naar Breda stopt niet meer in Dordrecht, waardoor tussen Dordrecht en Breda volgens de huidige plannen twee Sprinters per uur resteren. Deze terugval willen partijen repareren. De NS wil immers graag de beste vervoerder van Nederland zijn én blijven. !/media/images/uploads/intercity-dordrecht-breda-goudappel-coffeng_1.gif!

Opdrachtgever: Gemeente Dordrecht
Jaar: 2010 - 2012