Onderzoek naar panel-elasticiteiten

8 mei 2018

Voor de Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving hebben wij een onderzoek gedaan naar de prijselasticiteiten met het Mobiliteit Panel Nederland (MPN). Wij hebben een ‘hybrid choice model’ ontwikkeld om de relatie tussen autogebruik en reiskosten te bepalen. Daarbij hebben we niet alleen de effecten van reiskosten nagegaan, maar zijn we ook op zoek gegaan naar de effecten van alternatief vervoerwijzen. Daarnaast hebben wij externe factoren, bijvoorbeeld attributen van reizigers en verandering in hun leven (live events), opgenomen.

 

Opdrachtgever: Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving
Jaar: 2017-2018