Onderzoek naar parkeren in centrum Ede: goedkoper én eenvoudiger

12 oktober 2016

Goudappel Coffeng deed recent onderzoek naar de parkeerbeleving in het centrum van Ede. Het onderzoek, onder ruim 400 bezoekers van het centrum en ruim 1.100 inwoners, stelt de beleving van het centrum en de rol die parkeren hierin speelt, centraal. “De gemeente heeft goed geluisterd naar middenstand én bezoekers,” aldus Guido Scheerder, adviseur ruimtelijke economie.

Uit het onderzoek blijkt onder meer dat de gemiddelde verblijfsduur in het centrum 1 uur bedraagt. Met de invoering van een vooraf te kopen dagkaart van 5 euro (in plaats van de vorige dagkaart à raison van 12,80 euro) hoopt de gemeente nu meer mensen naar het centrum te trekken: simpeler, betaalbaar en dús goedkoper dan voorheen.

Guido Scheerder: “De gemeente heeft goed geluisterd naar zowel de middenstand als de bezoekers en, mede op basis van het onderzoek, geconstateerd dat een betaalbare dagkaart in combinatie met eenvoudige parkeerautomaten en het inzetten op ‘belparkeren’ optimaal wordt ingespeeld op de wensen van alle doelgroepen.”

Soms best ingewikkeld
“De gemeente en een klankbordgroep hebben een lijst samengesteld met een achttal verbetermaatregelen,” zegt Scheerder. “Mede op basis van onze adviezen. Hierdoor wordt parkeren eenvoudiger én betaalbaarder in Ede-Centrum. Mensen vonden het parkeersysteem soms best ingewikkeld en daar kan nu ook iets aan worden gedaan.”

In het vervolg kun je in Ede automaten vinden waarmee je op drie manieren het parkeren kunt ‘regelen’: de bediening wordt eenvoudiger, het invoeren van kentekens is niet meer nodig en betalen met de pinpas maar zonder code (Dip&Go) wordt juist wél mogelijk gemaakt. Ook wordt de tariefsinformatievoorziening verbeterd en krijgen bezoekers de gelegenheid ook met de kleinste munteenheid te betalen. Kort parkeren wordt hiermee behoorlijk wat aantrekkelijker. “Ik heb begrepen,” aldus Scheerder, “dat juist de combinatie van een uurtarief én een goedkope dagkaart het centrum van Ede goedkoper maakt dan vergelijkbare, omliggende plaatsen.” En daarmee rekent de middenstand van Ede-Centrum weer op meer bezoekers dan voorheen.

Opdrachtgever: Gemeente Ede
Jaar: 2016