Onderzoek naar zelfstandige bereikbaarheid scholen Denekamp

19 februari 2019

Denekamp heeft vier basisscholen. Door de krimp van het aantal leerlingen in de basisschoolleeftijd en de noodzaak om een aantal locaties op relatief korte termijn aan te pakken, onderzoekt de gemeente Dinkelland in samenspraak met de schoolbesturen de herlocatie van de basisscholen. Goudappel Coffeng heeft onderzoek gedaan naar de zelfstandige bereikbaarheid van de verschillende locaties voor de leerlingen.

Ouders van de leerlingen zijn de ervaringsdeskundigen bij uitstek. We hebben de ouders ondervraagd over het halen en brengen van de kinderen. De verkeersveiligheidsknelpunten die de ouders en de leerlingen ervaren zijn op de kaart gezet.

Knelpunten op de kaart
De afstand tussen woning en school is een belangrijk verklarende factor voor autogebruik. We hebben op basis van postcode-informatie een stippenkaart gemaakt van de woonadressen. Door de spreiding van de scholen wonen veel kinderen binnen 500 meter van de school. Dat is op loopafstand. In Denekamp wonen bijna alle leerlingen binnen de kern op minder dan 1.500 meter hemelsbreed van de school. Dat is een afstand die goed te fietsen is. Op voorwaarde dat de route veilig is, is er de schoolroute geen aanleiding om de auto te gebruiken.

Analyse van de loop- en fietsafstanden tussen woning en school voor verschillende scenario's
Voor alle potentiële locaties hebben we met GoogleMaps de kortste fietsroutes in beeld gebracht vanuit de verschillende woonbuurten. Daarmee ontstaat vooraf zicht op de toekomstige belangrijke oversteeklocaties.

Kortste fietsroutes naar de verschillende locaties op basis van GoogleMaps
De door de ouders ervaren verkeersveiligheidsknelpunten en de toekomstige oversteekpunten hebben we getoetst op de criteria uit de CROW-publicatie ‘Ontwerpen voor Kinderen’. Dit is de basis voor aanbevelingen voor maatregelen om het mogelijk te maken dat zo veel mogelijk leerlingen veilig te voet of met de fiets naar school kunnen.

Met voor alle locaties uiteraard de aanbeveling om de directe schoolomgeving waar de voetgangers en fietsers samenkomen zo veel mogelijk te scheiden van het haal- en brengverkeer met de auto.

Opdrachtgever: Gemeente Dinkelland
Jaar: 2018