Ontwikkeling kencijfers elektrisch laden

14 september 2017

Met de sterke groei in elektrisch vervoer, komt er ook steeds meer aandacht voor de inrichting van laadinfrastructuur. Dit geldt zowel voor de personenmotorvoertuigen, maar bijvoorbeeld ook de inzet van elektrisch busvervoer. Goudappel Coffeng doet onderzoek naar beide domeinen.

Het exacte benodigde aantal laadpalen hangt af van het type locatie en het laadgedrag van elektrisch rijders. Het laadgedrag van bewoners blijkt hierbij leidend te zijn voor het bepalen van de behoefte voor het aantal benodigde laadpalen. Woonwijken zijn daarom het belangrijkste locatietype waar inzicht in deze behoefte nodig is. Alle wijken in Nederland zijn in te delen naar vier wijktypen, met elk een kenmerkend laadgedrag en behoefte. De kencijfers bieden gemeenten een richtlijn voor de inrichting van een gebied, parkeerbeleid die het aantal benodigde laadpalen per wijktype weergeeft. Deze richtlijn kan vervolgens worden omgezet in beleid om elektrisch vervoer te stimuleren. Deze richtlijn bestond nog niet.

Op basis van een gezamenlijk onderzoek van CROW, ENGIE, Gemeente Den Haag, Goudappel Coffeng, HvA, Over Morgen en het onafhankelijke Nationaal Kennisplatform Laadinfrastructuur (NKL) zijn in mei 2017 kencijfers gepresenteerd voor elektrisch laden. Hierbij is uiteraard ook naar de toekomst gekeken en de ontwikkelingen die plaatsvinden. Niet eerder was er een model dat gemeenten en marktpartijen inzicht biedt in het aantal benodigde laadpalen per locatie. Dit inzicht helpt het maken van efficiënt beleid ten aanzien van elektrisch vervoer en laadinfrastructuur. Een goede en efficiënte laadinfrastructuur kan invloed hebben op de groei van elektrisch vervoer in Nederland. Het aanbod moet immers aan de vraag voldoen, maar ook optimaal bewoners, bezoekers en werknemers bedienen.

Goudappel Coffeng heeft in dit project de analyse van het laadgedrag uitgevoerd en haar uitgebreide kennis ingebracht op het gebied van parkeren en locatieontwikkeling om de vertaling te kunnen maken naar de kencijfers. 

Opdrachtgever: NKL
Jaar: september 2016-mei 2017