'Ontzorgd' een bestemmingsplan wijzigen

16 februari 2015

De huidige dislocatie van de Bos en Vaartschool kan worden opgelost op één nieuwe locatie. Daarvoor is wel wijziging van het bestemmingsplanwijziging noodzakelijk. Het is dan prettig een partner te hebben die alle benodigde werkvelden bestrijkt en Raad van State-proof werkt.

Voor de gemeente Haarlem heeft Goudappel Coffeng de bestemmingsplanwijziging voor het Florapark begeleid. De gemeente is daar voornemens een grote school te vestigen, wat stuit op stevige oppositie van de buurt. Allereerst brachten wij alle verkeersgerelateerde effecten in kaart. We gebruikten hiervoor de kencijfertool voor de verkeersgeneratie en brachten met ons veldwerkteam het huidige haal- en brenggedrag in beeld. Daarmee konden we ondermeer vaststellen dat de parkeerdruk van de nieuwe school binnen de normen valt. Vervolgens berekenden onze milieuspecialisten de effecten op het gebied van geluid en luchtkwaliteit. Naast verkeersgerelateerd geluid betekende dat het in kaart brengen van het stemgeluid van de buitenspelende kinderen op de omliggende woningen. Dit hebben we laten doen door onze partner Tauw, waarbij rekening is gehouden met alle omgevingsaspecten (schuttingen, verharding op maaiveldniveau, et cetera) en het haal- en brenggedrag. Op deze manier ontstond de onderbouwing van de bestemmingsplanwijziging, die ter inzage is gelegd bij de gemeente. Tot slot hebben wij samen met de gemeente alle binnengekomen zienswijzen beoordeeld en beantwoord. Op 11 februari 2015 wees de Raad van State de bezwaren definitief van tafel, met ons rapport als belangrijke drager. Een geslaagde bestemmingsplanwijziging was daarmee afgerond. "Na 10 jaar verzet kan de Bos & Vaartschool eindelijk uitbreiden":http://www.haarlemsdagblad.nl/regionaal/haarlemeo/article27309731.ece/Bos-en-Vaartschool-mag-eindelijk-uitbreiden.

Opdrachtgever: Gemeente Haarlem
Jaar: 2014 - 2015