Ook een business plan heeft verkeerseffecten

8 juli 2014

Dagelijkse boodschappen via internet bestellen en met de auto ophalen. Dat is het business plan. Door het land moeten Pick-Up-Points verschijnen. Wat betekent dat voor de mobiliteit? De combinatie van verkeerskundige en economische kennis geeft de antwoorden die nu nodig zijn.

Voor een marktpartij bracht Goudappel Coffeng de verkeerskundige effecten in kaart van zogenaamde Pick-up-Points (PUP's). Als particulieren hun dagelijkse boodschappen via internet gaan bestellen en bij een PUP ophalen, verandert immers het verkeer. We combineerden economische en verkeerskundige referentiecijfers en kwamen zo tot gefundeerde schattingsvariabelen voor een verkeersprognosemodel. Welke bezoekersaantallen zijn te verwachten? Waar komen ze vandaan? Hoeveel kopen ze? Zo lieten we zien hoeveel verkeer en rond een PUP te verwachten was (consumenten en bevoorradend vrachtverkeer). Ook lieten we zien hoe en in welke mate de verkeerstromen wijzigden tussen woonwijken en winkelgebieden. Deze informatie was cruciaal voor de business case en de aanvraag van vergunningen. Ook een business plan heeft immers verkeerseffecten.

Opdrachtgever: Marktpartij
Jaar: 2013