Ook Veghel haakt aan op het HOV

17 september 2013

Goede doorstroming van bussen is van groot belang voor Hoogwaardig Openbaar Vervoer. Dat geldt tussen de knooppunten en uiteraard ook bij de knooppunten. De gemeente Veghel verplaatst haar busstation en maakt het klaar voor de snelle bussen die onder aansturing van de provincie Noord-Brabant in de regio beschikbaar komen.

Voor de gemeente Veghel onderzocht Goudappel Coffeng in twee studies de optimale invulling van het Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) in deze gemeente. Ten eerste brachten wij de knelpunten in kaart. Waar wordt de doorstroming van het HOV naar verwachting belemmerd. We deden ritanalyses en gebruikten het verkeersmodel om te 'rekenen' aan de doorstroming. Dit leidde tot oplossingen, zoals een prioriteitenregeling voor de HOV-bussen op kruispunten of een vrije busbaan op korte trajecten. Het tweede onderzoek was de zoektocht naar de meest geschikte locatie van het nieuwe busstation in Veghel. We keken eerst top-down voor een globale locatiebepaling. Vervolgens werkten we dit uit in een voorkeurslocatie en inpassing van het busstation in de omgeving. Daarnaast hebben we een voorstel uitgewerkt voor een nieuwe HOV-halte bij het ROC. De voorbereiding van de uitvoering is inmiddels gestart. Veghel is in 2015 klaar voor het HOV.

Opdrachtgever: Gemeente Veghel
Jaar: 2011 - 2011