Openbaar Vervoer vormgeven met maatschappelijke organisaties

2 december 2013

Het openbaar vervoer van Flevoland kent uitersten. Zware stadsdiensten in Almere en Lelystad, dunne steeklijnen en de regiotaxi daarnaast. Juist aan die 'onderkant van het OV' zit de uitdaging om zoveel mogelijk waarde voor de reiziger te krijgen. Een visietraject in echte dialoog met de samenleving creëerde energie en verfrissende samenwerkingsinitiatieven. OV werd een gedeelde opgave voor provincie, vervoerders én maatschappelijke organisaties.

Voor de provincie Flevoland heeft de combinatie APPM/Goudappel Coffeng een nieuwe OV-visie opgesteld. Uniek daarin was het meedenken van maatschappelijke organisaties, zoals Welzijnorganisaties, Middelbare scholen, ROC's en dorpsverenigingen. We brachten daarvoor partijen bij elkaar nadat we ons eerste huiswerk (vervoersanalyse en scenarioplanning) hadden afgerond. Flevoland wil namelijk een transitie aan de 'onderkant van het OV' die moeilijk rendabel is te maken: van aanbodgericht openbaar vervoer naar vraaggericht en samen met maatschappelijk partners. We daagden iedereen uit om kritisch te kijken naar hun eigen rol en bijdrage in het toekomstig OV. Zo vonden we volop vernieuwingsenergie en ook inzichten waarmee de provincie haar eigen rol kan heruitvinden: initiatieven mogelijk maken door regeldruk te verminderen en waar nodig en mogelijk barrières wegnemen. We zochten naar mogelijkheden om samen te werken om dan tot nieuwe maatproducten voor mobiliteit te komen. We zochten maatschappelijke energie. En die is er volop!

Een ander voorbeeld voor het samen vormgeven van openbaar vervoer betrof "dit voorbeeld voor de regio Eindhoven":http://www.goudappel.nl/projecten/businesscases-SRE-OV/.

Opdrachtgever: Provincie Flevoland
Jaar: 2013