Optimale voorbereiding voor vervoersknoop Eindhoven

14 juli 2021

Eindhoven staat, als hart van de Brainportregio, aan de vooravond van een grote schaalsprong. In de stationsomgeving inclusief de Fellenoord, Vestdijktunnel en Stationsweg, zijn grote (woningbouw)ontwikkelingen gepland en is een forse uitbreiding noodzakelijk van gevarieerde, duurzame vervoerscapaciteit die rekening houdt met de wensen van alle mogelijke (internationale) reizigers en passanten.

Goudappel heeft in samenwerking met APPM In het kader van de knooppuntontwikkeling rondom de Multimodale Knoop Eindhoven Centraal een handelingsperspectief en ambitiedocument opgesteld. In een intensief participatietraject met de gemeente, provincie, busvervoerder, NS, Prorail en Spoorbouwmeester is achtereenvolgens gewerkt aan de knelpuntenanalyse, het toekomstbeeld 2040 en integrale gebiedsopgaven.

 

Dit heeft geleid tot een gezamenlijk gedragen Programma van Eisen voor het gebied Multimodale Knoop Eindhoven Centraal, waarmee een ontwerpbureau aan de slag kan met een integraal stedenbouwkundig plan. Het handelingsperspectief en ambitiedocument zijn brede en integrale documenten waarin alle aspecten aan bod komen: van mobiliteitssysteem tot openbare ruimte en van reizigersbeleving tot logistiek en veiligheid.

Opdrachtgever: Gemeente Eindhoven
Jaar: 2020-2021