OV-potentie opsporen door datafusie

22 oktober 2015

Het feitelijk OV-gebruik wordt al jaar en dag op allerlei manieren steeds beter gemeten. Tijd om de volgende stap te zetten: het in beeld brengen van de OV-potentie met hedendaagse databronnen. Zijn er wellicht onopgemerkte kansen voor extra reizigers?

Voor de Gemeente Emmen, de Provincie Drenthe en het OV Bureau Groningen Drenthe onderzocht Goudappel Coffeng/DAT.Mobility de OV-potentie. We combineerden en visualiseerden daarvoor twee databronnen: OV Chipkaartdata en telefoondata ("View.DAT":http://www.dat.nl/nl/producten/). De eerste leert ons het feitelijke vervoerspatroon van OV-reizigers. De tweede leert ons het feitelijke vervoerspatroon van álle reizigers. Via slimme filtering en expert-gedreven aannames brachten wij de twee databronnen op hetzelfde schaalniveau. Zo konden we een verschilanalyse maken. Of beter gezegd: op zoek gaan naar aanknopingspunten voor de vraag waar het OV reizigers 'laat liggen'. Dat is gelukt.

De casestudy Emmen is opgenomen in de "kennisbundel voor het Nationaal Verkeerskunde Congres":http://nationaalverkeerskundecongres.nl/Uploads/2015/10/9.-Uploads20158Paper-NVC---Viewdat-en-OVCK---def.pdf 2015. "!/media/uploads/images/Emmen.jpg!":http://nationaalverkeerskundecongres.nl/Uploads/2015/10/9.-Uploads20158Paper-NVC---Viewdat-en-OVCK---def.pdf

Opdrachtgever: Gemeente Emmen, Provincie Drenthe, OV-bureau Groningen-Drenthe
Jaar: 2015