Overwegveiligheid Hoekse Lijn 

1 maart 2019

Voor het projectbureau Hoekse Lijn onderzochten we de mogelijkheden om lokaal de veiligheid op de overwegen van dit traject te optimaliseren. Tijdens de ombouw van dit traject naar lightrail verandert niet alleen de (technische) aansturing van de overwegen, maar ook het bedieningsmodel en wordt het aantal overwegen op het traject verminderd.

Bij het beschouwen van de veiligheidssituatie beperkten we ons daarbij niet tot de overweg zelf, maar wogen ook de vormgeving van de toeleidende wegen en aanliggende kruispunten mee. Dit leidde tot een integrale beschouwing van de veiligheidssituatie per overweg, waarin zaken als dichtligtijden, verkeerstechnisch ontwerp en wegbeeld (voor zowel metrobestuurder als weggebruiker) een plaats kregen. Per overweg ontstond zo een beeld van maatregelen ter bevordering van de verkeersveiligheidssituatie op korte en langere termijn, die in overleg met de wegbeheerders langs het traject zijn omgezet in concrete stappen voor uitvoering.

Maar we keken ook breder naar veiligheid. Daarbij betrokken we onder andere de vermindering van het aantal verkeersslachtoffers, omdat fietsers en automobilisten gebruik gaan maken van het verbeterde OV-systeem. Dit effect (in bespaarde aantallen doden per jaar) bleek beduidend groter dan de lokale effecten op de overwegen.

Opdrachtgever: Projectbureau Hoekse Lijn
Jaar: 2017-2018