Parkeeradvies VieCuri Ziekenhuis Venlo

24 juni 2016

Het VieCuri Ziekenhuis in Venlo is de laatste jaren in omvang van patiënten en functies fors uitgebreid. Om het parkeren te blijven faciliteren zijn verschillende ruimten rondom het ziekenhuis als parkeerplaatsen ingericht. Dit heeft geleid tot een parkeercapaciteit van circa 1.600 parkeerplaatsen en maakt het bestaande parkeerterrein tot een lappendeken van verschillende parkeeroplossingen.

Goudappel Coffeng is namens het VieCuri Ziekenhuis benaderd door BTL Advies om te onderzoeken hoe het parkeerterrein idealiter ingericht moet worden, om alle doelgroepen een prettig en overzichtelijk parkeerterrein te kunnen bieden. In overleg met het ziekenhuis zijn de problemen in de huidige situatie én de wensen en uitgangspunten voor de toekomstige situatie geïnventariseerd. Met de hand zijn drie ontsluitingsprincipes geschetst, waarin de scheiding tussen het autoverkeer en de voetgangersstromen leidend was. Verkeerskundig zijn de drie ontsluitingsprincipes op voor- en nadelen beoordeeld en gepresenteerd aan het ziekenhuis. In overleg is een keuze gemaakt om twee ontsluitingsprincipes verder digitaal uit te werken, waarin de voorkeur is uitgesproken voor gestoken parkeerplaatsen (onder een hoek parkeren) in combinatie met eenrichtingsverkeer. In de digitale uitwerking is naast zoveel mogelijk parkeerplaatsen en een logische routing, rekening gehouden met het bieden van ruimtelijke kwaliteit voor de voetgangers en behoud van groenvoorzieningen op het parkeerterrein. De resultaten van de digitale uitwerking is gepresenteerd aan het bestuur van het VieCuri ziekenhuis en hebben geleid tot positieve nieuwe inzichten, waarop het bestuur een keuze heeft gemaakt ten aanzien van de gewenste inrichting. 


Een voorbeeldontwerp van het parkeerterrein

 

Opdrachtgever: BTL Advies/VieCuri Ziekenhuis Venlo
Jaar: 2016