Parkeertorenhoge ambities in Maarssen

2 maart 2018

De parkeergarage P1 van het BISON Shopping Center in Maarssen wordt in 2018 omgebouwd tot een moderne, natuurlijk geventileerde parkeertoren van vijf verdiepingen met plaats voor circa 1.100 parkeerplaatsen. Naar verwachting wordt het project in oktober van dit jaar afgerond, de sloop van het oude parkeergebouw is inmiddels in volle gang. Goudappel Coffeng adviseerde opdrachtgever Winter Trust uitgebreid bij het ontwerp- en inkoopproces van het parkeergebouw. 

Bijzonder aan het nieuwe parkeergebouw is dat de drie kantoortorens van het Businesscenter via één gemeenschappelijk niveau en een nieuwe loopbrug ontsloten worden op de parkeergarage. Dit betekent dat in de toekomstige situatie werknemers en bezoekers van de kantoren, net als de bezoekers van het winkelcentrum, een directe verbinding krijgen met het parkeergebouw. De nieuwe garage biedt ruime en overzichtelijke, kolomvrije parkeerplekken. Robert Ruisch: “Nu hebben de 2 bestaande parkeergarages P1 en P2 samen 962 plekken. Op de locatie van P1 wordt de vernieuwing doorgevoerd. Als onafhankelijk adviseur hebben we gedurende het gehele ontwikkelproces een belangrijke rol gespeeld als intermediair tussen gemeente en ontwikkelaar, wat heeft geleid tot dit plan."

Goudappel Coffeng heeft daarnaast in opdracht van Winter Trust de verkeersstromen en de parkeerbehoefte onderzocht en - in samenwerking met International Tender Services - het gehele tenderproces begeleid rondom de inkoop van het parkeergebouw. Niels Voogt: "Zo hebben we voor het parkeergebouw en de benodigde parkeerapparatuur het programma van eisen opgesteld, het parkeerkundig principe van de parkeergarage ontworpen en het definitieve ontwerp getoetst. Door deze integrale aanpak hoefde de Opdrachtgever met maar één partij te communiceren." Verder is geadviseerd over de verkeerskundige inpassing op de omgeving: de aansluiting van de parkeertoren op het omliggende wegennet in Maarssen en het naastgelegen NS station.

Opdrachtgever: Winter Trust
Jaar: 2017-2018