Participatie in aangepaste vorm – online tools werken uitstekend

27 maart 2020

Zoals eerder gemeld werken we in deze Coronaperiode gewoon door. Uiteraard komt het ook vaak aan op het zoeken naar andere methoden om ons werk te doen. Terwijl het overgrote deel van de bevolking thuis is blijken sommige tools uitstekend te functioneren. Onze adviseurs werken samen met de gemeente Enschede aan een nieuwe Parkeervisie 2020-2030.

Hierbij is het van belang dat inwoners, werknemers in en bezoekers van Enschede hun parkeerervaringen kunnen delen, zodat bekend wordt wat er speelt. Daarnaast kan men (in algemene zin) toekomstige parkeeroplossingen aandragen, maar ook ideeën leveren gericht op specifieke locaties. Participatie is immers een belangrijk goed bij het opstellen van een gemeentelijke visie. In Enschede kozen wij daarom onder meer voor de tool Maptionnaire: een online platform waar elke belanghebbende zijn reactie kan plaatsen. Via onder meer een Facebook-campagne en een artikel in huis-aan-huisbladen is deze mogelijkheid kenbaar gemaakt. Het resultaat mag er zijn: de respons liep binnen een week al op tot honderden reacties. Voor belangstellenden: er kan nog worden gereageerd tot 31 maart.

Wil je weten hoe deze tool in Enschede werkt? En heb je mogelijk zelf een reactie over het parkeren in Enschede? Klik hier.

Opdrachtgever: Gemeente Enschedé
Jaar: 2020