PRIS moet Volendam helpen parkeerplaatsen optimaal te benutten

22 oktober 2018

Gemeente Edam-Volendam heeft vanwege de grote aantrekkingskracht van Volendam op toeristen en dagjesmensen te maken met een hoge parkeerintensiteit. Maar liefst 1 miljoen toeristen bezoeken jaarlijks Volendam, die zowel georganiseerd met touroperators als met eigen vervoer een bezoek brengen aan de haven en het centrum vol folklore. Hierdoor zoeken jaarlijks ruim 10.000 touringcars en ca. 150.000 auto’s naar een parkeerplaats.

Binnen de kern is sprake van niet optimale benutting van de parkeerplaatsen (sommige parkeervoorzieningen in het noorden staan overvol terwijl op andere terreinen aan de zuidkant van het centrum nog voldoende capaciteit is). Dit leidt tot veel zoekverkeer naar een vrije plek, overlast voor omwonenden door foutgeparkeerde voertuigen en een minder goede verkeersdoorstroming in en om het centrum van Volendam.

De Gemeente Edam-Volendam wil dit veranderen door de realisatie van een toekomstbestendig Parkeer Route Informatie Systeem. Goudappel Coffeng heeft - samen met International Tender Services (ITS) - de aanbesteding voor de gemeente begeleid, waarbij wij met elkaar op zoek zijn gegaan naar de juiste proactieve partner die de gemeente voor een periode van (maximaal) 10 jaar gaat voorzien van een Parkeer Route Informatie Systeem (PRIS) inclusief detectie van vrije parkeerplaatsen.

Hoge beschikbaarheid
Voor de gemeente is een partner geselecteerd die oog heeft voor de verschillende belangen en die een betrouwbare, nauwkeurige en stabiele PRIS levert, dat gedurende de looptijd van de overeenkomst kan worden op- en/of afgeschaald. Door de opdracht als een dienst in de markt te zetten is de focus gelegd op een hoge beschikbaarheid van het complete systeem: van detectiesysteem tot dynamische bebording en van communicatiesysteem tot het generen en koppelen van open data ten behoeve van toekomstige functionaliteiten. Denk hierbij aan het ‘in car’ informeren van weggebruikers op basis van real time informatie of het gericht sturen van bezoekers bij evenementen.

Goudappel Coffeng en ITS hebben het traject van strategiebepaling tot het ontwerpen van het bebordingsplan en van het opstellen van de aanbestedingsdocumenten tot en met de contractvorming begeleid. Naar verwachting is het systeem vanaf april 2019 operationeel.

Aan dit project was International Tender Services verbonden als partner. 

Opdrachtgever: Gemeente Edam-Volendam
Jaar: 2018