PRYSTINE: onderzoek naar Automatisch Rijden

10 november 2017

PRYSTINE is een Europees onderzoeksproject (ECSEL-2017) dat een Fail-operational Urban Surround Perception (FUSION) systeem zal realiseren. Dit systeem is gebaseerd op verschillende sensoren in de auto om automatisch rijden mogelijk te maken in stedelijke en landelijke omgevingen. Binnen dit project werken circa 50 Europese organisaties van zowel overheid, universiteiten als private partijen samen op gebieden als digitale infrastructuur, computer science, automotive en verkeerskunde om dit systeem te realiseren en te beproeven in diverse cases.  

Onze rol is toegespitst op het inbrengen van de huidige actuele verkeerssituatie en de voorspelling van deze situatie op de korte termijn als een sensor die de range van omgevingsperceptie vergroot ten opzichte van de sensoren die in de voertuigen aanwezig zijn zoals radar, lidar en camera systemen. Hiermee kan het comfort van automatisch rijden worden vergroot. Onze technologie is gebaseerd op OmniTRANS.Next en omvat een real time voorspellingssysteem dat alle beschikbare verkeersdata samenbrengt om een compleet en consistent beeld te schatten van zowel de huidige situatie als van de situatie op korte termijn (komende minuten tot een uur vooruit). Wat onze oplossing uniek maakt is de combinatie van verkeersmodel technieken en data science technieken (AI).

Onze oplossing biedt voor verschillende handelingsniveaus informatie die de (veiligheid van) operatie van het voertuig ondersteunt:

  • op operationeel niveau de intensiteit en snelheid op het wegvak waarop de auto rijdt voor afwegingen om van rijstrook te wisselen of snelheid aan te passen.
  • op tactisch niveau van een huidige of voorspelde file of incident aan stroomopwaarts rijdende voertuigen te verstrekken, zodat deze hierop kunnen anticiperen
  • op strategisch niveau de verwachte verkeerstoestand op het wegennet als input voor routenavigatiesysteem aan te bieden voor een nauwkeurigere geschatte aankomsttijd of vergroting van het Operational Design Domain (ODD) of herroutering bij een onverwacht incident.

Onze inbreng in Prystine is gericht op het verhogen van van het comfort van Automatisch Rijden. Met de ontwikkelde voorspellingstechnieken zijn we daarnaast ook in staat om het genereren van (automatische) triggers voor real time verkeersmanagement en de voorspellingen van reistijden (pretrip, on-trip) verder te verbeteren. 

Opdrachtgever: ECSEL programma Europese Commissie
Jaar: 2018-2021